آقای دکتر Saeed Rasekhi

Dr. Saeed Rasekhi

استاد اقتصاد، دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183469)

14
87
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers