خانم دکتر Mahnaz Saeidi

Dr. Mahnaz Saeidi

Professor, Department of English Language, Islamic Azad University, Tabriz ,Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183472)

7
15
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers