کیومرث شهبازی | سیویلیکا

دکتر کیومرث شهبازی

استاد دانشگاه ارومیه

معرفی

استان
آذربایجان غربی
شهر
ارومیه

سمتهای علمی و اجرایی کیومرث شهبازی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد (هیات تحریریه)
  • فصلنامه اقتصاد مالی (هیات تحریریه)
  • فصلنامه مدلسازی اقتصادی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی کیومرث شهبازی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه ارومیه (عضو هیات علمی)

مقالات بین المللی کیومرث شهبازی

"The effect of government expenditure on energy intensity: a panel smooth transition regression (PSTR) approach", Inderscience Publishers, (2022), Vol 44, No 4: 292
"Firms’ export decisions: self-selection versus trial-and-error", Walter de Gruyter GmbH, (2020), Vol 14, No 1:
"Innovation and willingness to export: is there an effect of conscious self-selection?", Walter de Gruyter GmbH, (2017), Vol 11, No 1:

مقالات کیومرث شهبازی در کنفرانس های داخلی

بررسی رابطه بین مصرف فرآورده های نفتی و تولید ناخالص داخلی در استانهای کشور
سال 1390
ارائه شده در هشتمین همایش ملی انرژی
بررسی تاثیر افزایش قیمت جهانی نفت بر ارزش افزوده بخش تعاون در ایران رهیافت آزمون کرانهها
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری نیرویکار صنایع ایران (با استفاده از رهیافت داده های تابلویی پویا)
سال 1394
ارائه شده در کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
رابطه فعالیت های پرورشی برمیزان باورهای دینی دردانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهرستان دلفان درسال تحصیلی 93-94
سال 1394
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
بررسی تأثیر کارایی نظام بانکی بر عملکرد اقتصادی مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی
سال 1394
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
ارزیابی تمرکز جغرافیایی در استانهای کشور ایران با استفاده از شاخص های فضایی
سال 1393
ارائه شده در همایش ملی اقتصاد دانش بنیان معبر اقتصاد مقاومتی
کاربرد نظریه بازی در تحلیل رقابت بین سازمان صدا و سیما و شرکتهای مخابراتی در خصوص پخش پیامهای بازرگانی
سال 1394
ارائه شده در اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار صىایعایران (با استفاده از رهیافت داده های تابلویی پویا)
سال 1394
ارائه شده در اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
ارزیابی توانمندی مالی شرکت مخابرات ایران قبل و بعد از خصوصی سازی
سال 1394
ارائه شده در اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
مکانیابی نمایندگیها در مدل با خیابانهای برابر
سال 1394
ارائه شده در اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
بررسی کارایی صادرات در بنگاههای دارای مقیاسکوچک و متوسط ( SMEs ) بین استانهای ایران
سال 1394
ارائه شده در اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
Crude Oil Price Forecast using Fuzzy Least Squares Method
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
A Comparative Study of the Forecast Accuracy of Fuzzy and Time-Series Models
سال 1394
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
حق مالکیت و حقوق شهروندی در شهرداریهای استان آذربایجان غربی؛ با تاکید بر دادههای تابلویی
سال 1395
ارائه شده در دومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی

مقالات کیومرث شهبازی در ژورنال های داخلی

تاثیرآستانه ای توسعه مالی بررشداقتصادی درکشورهای D-8
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
بررسی تاثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شدت مصرف انرژی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد
مکان یابی نمایندگی های فروش در مدل با خیابان های برابر
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد
تحلیل رابطه متقابل بین کارگر و کارفرما در بازنشستگی تشویقی بازی های پویا
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی
رابطه بین توسعه بیمه های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه ها
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه بیمه
ارزیابی روند کارایی محصولات شرکتهای بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (مورد مطالعه: رشته های بیمه آتش سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه بیمه
مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای منتخب عضو اوپک
سال 1393
ارائه شده در دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران
عوامل موثر بر استفاده از اینترنت در بین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های غرب کشور (ارومیه، کردستان، رازی کرمانشاه، بوعلی همدان)
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی
ارزیابی نقش مشوق های مالیاتی شرکت های تجاری و تاثیر آن بر اقتصاد منطقه ای
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی
ترکیب بهینه تولید الکتریسیته با لحاظ نااطمینانی: مطالعه موردی نیروگاه های استان آذربایجان غربی
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی
اتخاذ استراتژی مبتنی بر همکاری در بازارهای مالی بین الملی و تاثیر آن بر صلح: کاربرد نظریه بازی ها
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی
ورود به بازار کالای با کیفیت پایین توسط تولیدکننده برند با کیفیت بالا(رویکرد تئوری بازی ها)
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی
کاربرد الگوریتم دایکسترا در مسیریابی مصرف کنندگان و روش حداقل مربعات فاصله در مکان یابی بنگاه ها
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی
تاثیرتمرکز صنعتی و نابرابری های آموزشی بر بهره وری نیروی کار واحدهای صنعتی در ایران
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی
ورود به بازار کالاها و خدمات مکمل در یک کشور خارجی با وجود اثرات شبکه
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات اقتصادی
مکان یابی بنگاه ها در صورت وجود انواع مصرف کنندگان (باتجربه و بی تجربه)
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات اقتصادی
رابطه متقابل نوآوری و صادرات در بنگاه های کوچک و متوسط: کاربرد تحلیل تناظر چندگانه و مدل معادلات ساختاری تعمیم یافته
سال 1397
ارائه شده در پژوهشنامه بازرگانی
تاثیر آستانه ای افزایش صادرات بر شدت انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک
سال 1395
ارائه شده در پژوهشنامه بازرگانی
بررسی همگرایی اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو): رهیافت اقتصادسنجی فضایی تابلویی
سال 1394
ارائه شده در پژوهشنامه بازرگانی
مطالعه تاثیر افزایش درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه راهبرد اقتصادی
بررسی روندهای تصادفی مشترک بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای سهام شرکای اصلی تجاری
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات مالی
بررسی رفتار کیفیت سود در چرخه‎های تجاری با استفاده از روش رگرسیونی انتقال ملایم پانلی
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی
تحلیل چندبعدی از نرخ ارز و نااطمینانی آن در پویایی رشد اقتصادی ایران
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات اقتصادی
رویکرد رگرسیون چندک در بررسی تاثیر شوکهای قیمت نفت بر نرخ ارز کشورهای منتخب عضو اوپک
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی
بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی ادوار تجاری با تاکید بر اعتبارات بانکی
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی
اقتصاد صنعتی
سال 1399
ارائه شده در دانشنامه اقتصاد
تحصیل سهام و مالکیت بنگاه دیگر
سال 1399
ارائه شده در دانشنامه اقتصاد
تمرکززدایی
سال 1399
ارائه شده در دانشنامه اقتصاد
تنوع در تولید
سال 1399
ارائه شده در دانشنامه اقتصاد
شکاف قیمت-هزینه
سال 1399
ارائه شده در دانشنامه اقتصاد
کارتل
سال 1399
ارائه شده در دانشنامه اقتصاد
کارتل بین المللی
سال 1399
ارائه شده در دانشنامه اقتصاد
مقررات زدایی
سال 1399
ارائه شده در دانشنامه اقتصاد
نشانه و برچسب تجاری
سال 1399
ارائه شده در دانشنامه اقتصاد
بررسی رفتار صادرکنندگان جدید در بازارهای صادراتی با تاکید بر نقش تجربه صادراتی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی
بررسی عوامل موثر در انتشار آلودگی هوا در کشورهای حوزه دریای خزر: رهیافت مدل دوربین فضایی تابلویی
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه محیط شناسی
نقش ادوار تجاری در تعیین مقدار ضریب فزاینده سیاست مالی (با تاکید بر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم) مطالعه موردی اقتصاد ایران
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد مالی
بررسی رابطه علی آموزش اقتصاد با سواد مالی، مهارت های تصمیم گیری و قصد کارآفرینی دانشجویان
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
طبقه بندی استاندارد صنایع
سال 1401
ارائه شده در دانشنامه اقتصاد
The Expansion of Location Theories of Firms and Products’ Consistency Using Triangular Distribution Approach
سال 1396
ارائه شده در Iranian Economic Review Journal
بررسی رابطه ی بین استمرار و تنوع جغرافیایی صادرات با تنوع نوآوری، مطالعه ی موردی: شرکت های کوچک و متوسط استان آذربایجان غربی
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی
تحلیل فضایی اثر تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد مقداری
تاثیر آستانه ای بدهی های دولتی بر مصرف بخش خصوصی درکشورهای عضو اوپک
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد مقداری
تولید، بیکاری و قانون اوکان: شواهدی از استان های کشور
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد مقداری
بررسی روندهای تصادفی مشترک بین ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و معدن در ایران
سال 1398
ارائه شده در پژوهشنامه اقتصاد کلان
تحلیل تعامل رانندگان و پلیس راهور (کاربرد نظریه بازی ها)
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه مدلسازی اقتصادی
ناسازگاری قطعات، راهی برای انحصارگری در خدمات
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه مدلسازی اقتصادی
تحلیل قیمت و مانع ورود در صنعت نرم افزارهای کاربردی سفارشی
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه مدلسازی اقتصادی
بررسی تاثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی: رهیافت داده های تابلویی
سال 1392
ارائه شده در دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی
تاثیر آستانه ای قیمت نفت بر تراز تجاری دو جانبه ایران: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه مدلسازی اقتصادی
تاثیر مصرف فرآورده های نفتی بر رشد اقتصادی در استان های کشور
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه مدلسازی اقتصادی
همگرایی شاخص قیمت در استان های ایران
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه مدلسازی اقتصادی
بررسی روندهای تصادفی مشترک بین ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران و شرکای عمده تجاری
سال 1400
ارائه شده در مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی
بررسی تاثیر غیرخطی توسعه مالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای عضو دی هشت
سال 1397
ارائه شده در مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی
تاثیر مخارج دولت بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران
سال 1397
ارائه شده در مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی
تاثیر افزایش نرخ ارز بر واردات دارو و تجهیزات پزشکی
سال 1393
ارائه شده در مجله سیاست گذاری اقتصادی
اثر جهانی شدن اقتصادی بر رشد اقتصادی: با تاکید بر جنبه عملیاتی و قانونی شاخص جهانی شدن KOF
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
ارزیابی توانمندی مالی شرکت های مخابرات استانی
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی
ارتباط متقابل عناصر بازار در صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی
نقش توسعه مالی در تاثیر تمرکز و ثبات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی
نحوه حذف تبانی در مناقصه ها و مزایده ها با استفاده از نظریه بازی ها (تعیین قیمت های سقف و کف)
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی
نقش حمایتی دولت از تحقیق و توسعه صنایع صادراتی در بازارهای انحصار دوجانبه بین المللی
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی
محاسبه حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی با به کارگیری نظریه بازی های پویا و کاربرد آن در ایران (مطالعه موردی: شرکت مخابرات ایران)
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی
همگرایی شدت انرژی بین کشورهای عضو اوپک (یک رویکرد دوجانبه)
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی
اثرات شوک های سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای بازار مسکن در ایران: رهیافت SVAR
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی
تحلیل تکانه های مالی و نحوه اثرگذاری آن ها بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای
سال 1403
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران