آقای پروفسور Abdolreza Simchi

Prof. Abdolreza Simchi

استاد،دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183577)

39
5
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers