هدایت اله درویشی | سیویلیکا

هدایت اله درویشی

همکار امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی هدایت اله درویشی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی (هیات تحریریه)

مقالات هدایت اله درویشی در کنفرانس های داخلی

تحلیلی بر ماهیت مدیریت گردشگری شهری
سال 1392
ارائه شده در دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
مدیریت بحران در فضاهای شهری با رویکرد پدافند غیر عامل
سال 1394
ارائه شده در سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
بررسی میزان تحقق طرح های توسعه شهری در ایران مطالعه موردی شهر نور آباد
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
سنجش سطوح توسعه در سکونتگاههای روستایی استان خوزستان با استفاده از مدل سلسله مراتبی TOPSIS
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
بررسی وضعیت توسعه اجتماعی- فرهنگی در استان ایلام در مقایسه با دیگر استانهای کشور
سال 1395
ارائه شده در دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
واکاوی راهبردهای توسعه شهری در مطالعات آمایش سرزمین استان لرستان
سال 1394
ارائه شده در کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
بررسی قابلیت های سرمایه گذاری در مناطق روستایی و عشایری استان لرستان
سال 1396
ارائه شده در یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت

مقالات هدایت اله درویشی در ژورنال های داخلی

اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری روستایی از منظر آمایشسرزمین، مطالعه موردی: روستای گایکان (شهرستان الیگودرز)
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی
بررسی و تبیین وضعیت رفاه اجتماعی در استان لرستان
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی
ارزیابی توان اکوتوریسم استان لرستان با استفاده از AHP فازی در محیط GIS
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی
پیامدهای کالبدی – فضایی مشارکت روستاییان در اجرای طرح های توسعه روستایی، با تاکید بر طرح های عمرانی دولت (مطالعه موردی: دهستان کوهدشت جنوبی شهرستان کوهدشت)
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی
ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی حوضه آبخیز کال آجی-استان گلستان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در محیط GIS
سال 1395
ارائه شده در ماهنامه پایاشهر
بررسی مناسب سازی فضاهای عمومی شهر کوه دشت جهت استفاده جانبازان و معلولان و ارایه راه کارهای بهینه سازی
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه معماری سبز
تحلیل و اولویت بندی راهبردهای امنیت محیطی فضاهای شهر زابل
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک