خانم دکتر Nikoo Dialameh

Dr. Nikoo Dialameh

دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183742)

8
28

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers