آقای دکتر Ali Yassaghi

Dr. Ali Yassaghi

استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183789)

65
34
1
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers