آقای دکتر Alimorad Rashidi

Dr. Alimorad Rashidi

استاد، موسسه تحقیقاتی صنعت نفت (RIPI)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183799)

117
29
374

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers