آقای Alimorad Rashidi

Alimorad Rashidi

استاد، موسسه تحقیقاتی صنعت نفت (RIPI)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183799)

113
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

Conference Papers

Journal Papers