خانم Zahra Jamshidi

Zahra Jamshidi

فارغ التحصیل دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183800)

76
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers