هادی روحانی | سیویلیکا

هادی روحانی

استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی هادی روحانی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه فیزیولوژی ورزشی (هیات تحریریه)
  • سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی (مسئول دبیرخانه کنفرانس)

مقالات هادی روحانی در کنفرانس های داخلی

بررسی روند تغییرات کیفی آب رودخانه تلوار درحوضه آبریز سفید رود دربازه زمانی 1353-1388
سال 1391
ارائه شده در نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
تعیین خطوط مبنای بالا و پایین تنش آبی به روش ایدسو جهت تعیین زمان آبیاری نیشکر (مطالعه موردی: اراضی شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی)
سال 1392
ارائه شده در چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
تحلیل مکانی شاخص های خورندگی و رسوب گذاری با استفاده اس سیستم اطلاعات جغزافیایی (GIS) (مطالعه موردی: منطقه قزوه - دهگلان در استان کزدستان)
سال 1392
ارائه شده در اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
معرفی الگوریتم رمزنگاری متقارن سبک وزن جعبه سفید 4 SMS برای شبکه حسگر بی سیم
سال 1395
ارائه شده در کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق
شبیه سازی انتقال گرما در برهمکنش لیزر با فلز
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما
مدلسازی عددی اثر پارامترهای موثر در مدول عکس العمل بستر ماسه های ریزدانه تمیز
سال 1397
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران