آقای دکتر Mohammad reza Kourdi

Dr. Mohammad reza Kourdi

دانشیار دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183919)

16
77
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers