پاشا پاشازاده | سیویلیکا

پاشا پاشازاده

کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

معرفی

استان
مازندران
شهر
ساری

سمتهای علمی و اجرایی پاشا پاشازاده در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی پاشا پاشازاده در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری (عضو هیات علمی)