آقای دکتر Reza Dehghan

Dr. Reza Dehghan

دانش آموخته دکترای تخصصی کارآفرینی (گرایش آموزشی: مدیریت کسب و کار ـ گرایش پژوهشی: گردشگری سلامت)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183973)

26

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers