آقای بهزاد لطیفیان

دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183976)

32
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers