آقای Mohamad Hasanvand

Mohamad Hasanvand

دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184025)

17
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers