علی طلوعی | سیویلیکا

علی طلوعی

رئیس مرکز پژوهش و سنجش افکار

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی علی طلوعی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه پژوهشهای ارتباطی (مدیر مسئول)

مقالات علی طلوعی در کنفرانس های داخلی

بررسی شناسایی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین و دستاوردهای آن در صنعت قند و شکر (مطالعه موردی: کارخانجات قند و شکر)
سال 1392
ارائه شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
نقشسبک های تصمیم گیری با مزیت رقابتی در شرکت های کوچک ومتوسط
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
بررسی تاثیر مدیریت اثر بخشی منابع انسانی بر توسعه سازمانی و توانمندی محیط کار
سال 1394
ارائه شده در دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
حذف COD از پساب با استفاده از بیوراکتور MBR-AS تحت مقادیر مختلف از HRT و MLVSS ؛ بهینه سازی بااستفاده از RSM
سال 1395
ارائه شده در دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
بررسی حذف فسفر و سمیت زدایی مواد شیمیایی خطرناک موجود در محیط های طبیعی
سال 1395
ارائه شده در دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار

مقالات علی طلوعی در ژورنال های داخلی

تلویزیون و پایبندی مذهبی: بررسی رابطه میان تماشای تلویزیون با پایبندی مذهبی در بین جوانان شهر مشهد
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران