Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

خانم زهرا فارسی

Zahra Farsi

دانشیار دانشکده پرستاری آجا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184044)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی زهرا فارسی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات زهرا فارسی در کنفرانسهای داخلی

مقالات زهرا فارسی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول کلرهگزیدین گلوکونات 2 درصد بر پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتتر ورید محیطی در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی در یک بیمارستان نظامیفصلنامه علوم مراقبتی نظامی1396
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استنشاق رایحه اسطوخودوس بر شاخص های همودینامیک در زمان خارج کردن شیت در بیماران پس از آنژیوگرافی قلبیفصلنامه علوم مراقبتی نظامی1396
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تغییر وضعیت بدن بر حجم باقی مانده معده بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان منتخب نظامیفصلنامه علوم مراقبتی نظامی1396
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مراقبت پیگیر تلفنی بر میزان بستری شدن مجدد و افسردگی بیماران تحت عمل جراحی قلب باز در بیمارستان منتخب آجافصلنامه علوم مراقبتی نظامی1396
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آموزش سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی بر میزان آمادگی پرسنل پرستاری بیمارستان های نظامی شهر مشهد در مقابله با حوادث هسته ایفصلنامه علوم مراقبتی نظامی1396
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر کپسول سدا مین (سنبل الطیب) و استنشاق رایحه اسطوخودوس برکیفیت خواب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی در بیمارستان آجافصلنامه علوم مراقبتی نظامی1396
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط فرسودگی شغلی باکیفیت زندگی کاری در پرستاران شاغل در بیمارستان های تابعه آجا در شهر تهرانفصلنامه علوم مراقبتی نظامی1393
8دریافت فایل PDF مقالهنقش پرستار در سازگاری جانبازان قطع عضوفصلنامه علوم مراقبتی نظامی1394
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پرایم دستگاه دیالیز به روش گردش مجدد نرمال سالین بر میزان نسبت کسر اوره بیماران همودیالیزیفصلنامه علوم مراقبتی نظامی1394
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کمپرس گرم بر احتباس ادراری پس از کاتتریسم قلبی در بیماران مرد بستری در بیمارستان های منتخب نظامیفصلنامه علوم مراقبتی نظامی1394
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اضطراب مرگ در پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب آجافصلنامه علوم مراقبتی نظامی1394
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت زندگی گیرندگان پیوند کلیهفصلنامه علوم مراقبتی نظامی1394
13دریافت فایل PDF مقالهمروری بر تجارب به ثبت رسیده کارکنان حرف های مراقبت بهداشتی در طول جنگ های مختلف با تمرکز بر جنگ عراق علیه ایرانفصلنامه علوم مراقبتی نظامی1394
14دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های تغذیه ای متناوب و بلوس بر میزان آسپیراسیون تنفسی در بیماران مبتلا به سپسیس بستری در بخش های مراقبت های ویژه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سه سوکورفصلنامه علوم مراقبتی نظامی1395
15دریافت فایل PDF مقالهطراحی و پیاده سازی چک لیست ارزشیابی فعالیت های آموزشی فراگیرانفصلنامه علوم مراقبتی نظامی1395
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر موسیقی درمانی بر میزان راحتی و برخی علایم حیاتی بیماران تحت همودیالیزفصلنامه علوم مراقبتی نظامی1395
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر برنامه انگیزشی اخلاق بر حساسیت اخلاقی پرستاران بیمارستا نهای نظامیفصلنامه علوم مراقبتی نظامی1396
18دریافت فایل PDF مقالهتعیین فراوانی و علل ترومای چشمی در مصدومین نظامی مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب آجافصلنامه علوم مراقبتی نظامی1396
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر مدل ارتقاء سلامت پندر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در یک بیمارستان نظامیفصلنامه علوم مراقبتی نظامی1397
20دریافت فایل PDF مقالهدانش پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب شهر تهران در زمینه تفسیر گازهای خون شریانیفصلنامه پرستاری قلب و عروق1393
21دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی به روش بازی جدی در بستر گوشی هوشمند و شبیه سازی بر نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجافصلنامه علوم مراقبتی نظامی1397
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ادراک پایبندی به قرارداد روان شناختی بر عملکرد شهروندی سازمانی در کارکنان یک شرکت صنعتی: نقش میانجیگرانه وفاداری سازمانیفصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی1397
23دریافت فایل PDF مقالهپیوند سلول های بنیادی هماتوپوییتیکمجله دانشکده پرستاری ارتش1389
24دریافت فایل PDF مقالهتاریخچه پرستاری با مروری اجمالی بر تاریخچه دانشکده پرستاری ارتش جمهوری اسلامی ایرانمجله دانشکده پرستاری ارتش1390
25دریافت فایل PDF مقالهبیماری های التهابی رودهمجله دانشکده پرستاری ارتش1391
26دریافت فایل PDF مقالهآشکار سازی مفهوم مراقبت از خود و کاربرد آن برای پرستارانمجله دانشکده پرستاری ارتش1391
27دریافت فایل PDF مقالهتفکر انتقادی و تصمیم گیری مناسب در فرآیند پرستاریمجله دانشکده پرستاری ارتش1391
28دریافت فایل PDF مقالهمتدولوژی تحقیق در پرستاری: گام نخست انتخاب موضوع و نحوه نگارش عنوانمجله دانشکده پرستاری ارتش1391
29دریافت فایل PDF مقالهتریاژ در بیماران با خونریزی دستگاه گوارش فوقانیمجله دانشکده پرستاری ارتش1391
30دریافت فایل PDF مقالهپیوند کبد و مراقبت های پرستاریمجله دانشکده پرستاری ارتش1391
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثردر رضایتمندی شغلی پرستاران با تاکید بر جنسیتمجله دانشکده پرستاری ارتش1391
32دریافت فایل PDF مقالهمراقبت های پرستاری در پیوند کلیهمجله دانشکده پرستاری ارتش1391
33دریافت فایل PDF مقالهتغذیه داخل روده ای در مقایسه با تغذیه کامل وریدی در پانکراتیت حادمجله دانشکده پرستاری ارتش1391
34دریافت فایل PDF مقالهمتدولوژی تحقیق در پرستاری گام دوم بیان مسالهمجله دانشکده پرستاری ارتش1392
35دریافت فایل PDF مقالهبیماری حاد بافت پیوندی علیه میزبانمجله دانشکده پرستاری ارتش1392
36دریافت فایل PDF مقالهمتدولوژی تحقیق در پرستاری گام سوم: مروری بر متونمجله دانشکده پرستاری ارتش1392
37دریافت فایل PDF مقالهخودکارآمدی و ارتقاء سلامت در گیرندگان کلیهمجله دانشکده پرستاری ارتش1392
38دریافت فایل PDF مقالهمتدولوژی تحقیق در پرستاری گام چهارم: تنظیم اهداف، سوال و فرضیاتمجله دانشکده پرستاری ارتش1393
39دریافت فایل PDF مقالهمدیریت اضطراب مرگ در پرستاران بر مبنای آموزه های قرآنیمجله دانشکده پرستاری ارتش1393
40دریافت فایل PDF مقالهفرآیند ممیزی بالینی و ارتقاء کیفیت خدمات بالینی پرستارانمجله دانشکده پرستاری ارتش1393
41دریافت فایل PDF مقالهمحاسن و معایب استفاده از آموزش الکترونیک در پرستاریمجله دانشکده پرستاری ارتش1393
42دریافت فایل PDF مقالهروش های مقابله با اضطراب و استرس در بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر؛ آموزش همتا و تور آشناسازیمجله دانشکده پرستاری ارتش1393
43دریافت فایل PDF مقالهپرایم به روش گردش مجدد نرمال سالین روشی جهت افزایش کفایت دیالیزمجله دانشکده پرستاری ارتش1394
44دریافت فایل PDF مقالهروش های تحریکی غیر تهاجمی بر رفع احتباس ادراری پس از اعمال جراحیمجله دانشکده پرستاری ارتش1394
45دریافت فایل PDF مقالهمراقبت های پرستاری در جراحی باریاتریکمجله دانشکده پرستاری ارتش1395
46دریافت فایل PDF مقالهرویکردهای نوین در شناخت، درمان و مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری های التهابی رودهمجله دانشکده پرستاری ارتش1395
47دریافت فایل PDF مقالهمروری بر تغذیه روده ای در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژهمجله دانشکده پرستاری ارتش1395
48دریافت فایل PDF مقالهکله سیستیت حاد و مزمنمجله دانشکده پرستاری ارتش1395
49دریافت فایل PDF مقالهکنترل حجم باقی مانده معده در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژهمجله دانشکده پرستاری ارتش1396
50دریافت فایل PDF مقالهپانکراتیت حادمجله دانشکده پرستاری ارتش1396
51دریافت فایل PDF مقالهآروماتراپی روشی جهت کاهش اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونرمجله دانشکده پرستاری ارتش1396
52دریافت فایل PDF مقالهروش های پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتتر ورید محیطیمجله دانشکده پرستاری ارتش1396
53دریافت فایل PDF مقالهآموزش سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی: راهکاری موثر برای آمادگی پرستاران در مواجهه با حوادث هسته ایمجله دانشکده پرستاری ارتش1397
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی مداخلات پرستاری جهت کاهش برخی عوارض در بیماران تحت همودیالیزمجله دانشکده پرستاری ارتش1397
55دریافت فایل PDF مقالهاهمیت خواب و نقش پرستار در بهبود کیفیت خواب بیماران بخش مراقبت های ویژه قلبیمجله دانشکده پرستاری ارتش1397
56دریافت فایل PDF مقالهنقش روش های مختلف آموزشی بر خود مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبیمجله دانشکده پرستاری ارتش1397
57دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش بر حساسیت اخلاقی پرستارانمجله دانشکده پرستاری ارتش1398
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رایحه درمانی با اسانس گل محمدی بر میزان اضطراب پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی آجافصلنامه علوم مراقبتی نظامی1398
59دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر ضدعفونی کننده های موضعی ایزوپروپیل الکل و کلرهگزیدین گلوکونات بر قند خون بیماران دیابتیک مراجعه کننده به اورژانس یک بیمارستان نظامیفصلنامه علوم مراقبتی نظامی1398
60دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر آموزش به روش سخنرانی و آموزش بالینی نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به آنژین صدری بر نگرش پرستاران بخش اورژانس بیمارستان های نظامی شهر مشهدفصلنامه علوم مراقبتی نظامی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 2 June 2019 - تعداد مشاهده 81 بار

نمودار تولید سالانه مقالات زهرا فارسی

تماس با زهرا فارسی


به اشتراک گذاری صفحه زهرا فارسی

Support