آقای دکتر Rasoul Abassi

Dr. Rasoul Abassi

هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184048)

13
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers