سید جواد قاضی میر سعید | سیویلیکا

سید جواد قاضی میر سعید

دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سید جواد قاضی میر سعید در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین (هیات تحریریه)

مقالات سید جواد قاضی میر سعید در ژورنال های داخلی

بررسی میزان انطباق منابع پزشکی مبتنی شواهد با معیار های ارزیابی Ovid و Silberg
سال 1393
ارائه شده در دو فصلنامه علم سنجی کاسپین