فیروزه زارع فراشبندی | سیویلیکا

فیروزه زارع فراشبندی

دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی فیروزه زارع فراشبندی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین (هیات تحریریه)

مقالات فیروزه زارع فراشبندی در ژورنال های داخلی

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه نیازهای اطلاعات سلامت خانواده کودکان مبتلا به سرطان
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین