شهرام صدقی | سیویلیکا

شهرام صدقی

دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی شهرام صدقی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی ایران (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین (هیات تحریریه)

مقالات شهرام صدقی در کنفرانس های داخلی

کلیات طرح نظام جامع اطلاع رسانی بازار کار ایران
سال 1382
ارائه شده در همایش نقش اطلاع رسانی شغلی در اشتغال
کار از راه دور، چالشهای نوین برای اشتغال
سال 1380
ارائه شده در همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال
بررسی کارایی و راندمان سیستم سرمایش دسیکنت مایع و امکانسنجی آن در ایران
سال 1388
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
امکان سنجی استفاده از سیستم سرمایش دسیکنت مایع در ایران
سال 1388
ارائه شده در هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)

مقالات شهرام صدقی در ژورنال های داخلی

ارزیابی استانداردهای بیمارستان سبز در مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1395
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت
سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران براساس مدل آیزنبرگ
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین