آقای Abbasali Jafari

Abbasali Jafari

دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184113)

7
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers