آقای دکتر Setyed mehdi Kalantar

Dr. Setyed mehdi Kalantar

استاد گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184116)

6
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers