عبدالوهاب باغبانیان | سیویلیکا

عبدالوهاب باغبانیان

گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی عبدالوهاب باغبانیان در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد (هیات تحریریه)
  • فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت (هیات تحریریه)

مقالات عبدالوهاب باغبانیان در کنفرانس های داخلی

شناسایی و تشریح عوامل کاهنده ریسک و فاکتورهای موثر بر ایمنی تونل‌های جاده‌ای
سال 1392
ارائه شده در نخستین همایش ملی HSE با رویکرد صنایع بالادستی نفت و گاز