حمیده بهروئیان | سیویلیکا

حمیده بهروئیان

ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

معرفی

استان
یزد
شهر
یزد

سمتهای علمی و اجرایی حمیده بهروئیان در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد (ویراستار)

سمتهای علمی و اجرایی حمیده بهروئیان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (عضو هیات علمی)