سیما رفیعی | سیویلیکا

سیما رفیعی

گروه مدیریت بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،ایران

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سیما رفیعی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد (هیات تحریریه)

مقالات سیما رفیعی در کنفرانس های داخلی

تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
بررسی رابطه بازاریابی داخلی و توسعه کارآفرینی سازمانی درشرکتهای کوچک و متوسط استان تهران
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
بررسی بازاریابی داخلی در کارکنان و مدیران هتل های استان قم
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در شغل پزشکی بیمارستان کوثر به روش SHERPA
سال 1397
ارائه شده در یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان: مطالعه موردی در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان های منتخب استان یزد
سال 1397
ارائه شده در نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در پرستاری بیمارستان کوثر توسط روش شارپا
سال 1397
ارائه شده در دهمین همایش بین‌المللی مدیریت بیمارستانی

مقالات سیما رفیعی در ژورنال های داخلی

Personnel Attitude toward Power Distance in Hospitals Affiliated by Qazvin University of Medical Sciences
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد
رفتار کار آفرینی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و عوامل ساختاری موثر برآن
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت
بررسی آثار متقابل بین مولفه های اثرگذار بر تصمیم پزشکان جهت مشارکت در طرح پزشک خانواده و ویژگی های دموگزافیک آن ها با استفاده از آزمون انتخاب گسسته
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت