مهدی جعفری | سیویلیکا

مهدی جعفری

گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی مهدی جعفری در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی مهدی جعفری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی ایران (عضو هیات علمی)