ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Ahmad Reza Yari

Ahmad Reza Yari

سردبیر و استادیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184254)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
سردبیر و استادیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Ahmad Reza Yari در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
سردبیر و استادیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران

سمتهای علمی و اجرایی Ahmad Reza Yari در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
سردبیر
هیات تحریریه

Ahmad Reza Yari Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهکیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آبهای بسته بندی شده در شهر قم در سال 1385دهمین همایش ملی بهداشت محیط1386
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت میکروبی آبهای تصفیه شده دستگاه های آب شیرین کن خانگی به روش HPC درشهر قم درسال 1389چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط1390
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت بهداشتی و ایمنی مراکز رادیولوژی و پزشکی هسته ای شهر قم در سال 1386یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران1387
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی آب تصفیه شده دستگاههای آب شیرین کن قمهشتمین همایش ملی بهداشت محیط1384
5دریافت فایل PDF مقالهمدیریت پسماندهای کشاورزیششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای بی خطرسازی پسماندهای بیمارستانی و اثرات این پسماندها بر سلامتی و محیط زیستششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1391
7دریافت فایل PDF مقالهزباله سوزهای بیمارستانی و اثرات آن بر سلامتی و محیط زیستششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1391
8دریافت فایل PDF مقالهمدیریت پسماندهای الکترونیکی و اثرات این پسماندها بر سلامتی و محیط زیستششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1391
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان فلوراید آب آشامیدنی در منابع آب استان قمنهمین همایش ملی بهداشت محیط1385
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت شیمیایی آب های بطری شده در شهر قم در سال 1391شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان نیترات در آبهای آشامیدنی بطری شده در شهر قم پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط1391
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل حذف رنگ های راکتیو قرمز 198 و آبی 19 از طریق جذب سطحی بر روی پوسته غلاف گیاه آکاسیاتورتیلیس به عنوان جاذب ارزان قیمتچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
13دریافت فایل PDF مقالهسیستم خانه هوشمند، گوشی هوشمند بر پایه معماری وب سرویس RESTful Web Servicesنخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند چالش ها و راهبردها1398
14دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of noise pollution in crowded highways of Ahvaz cityششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا1396
15دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of noise pollution in crowded highways of Ahvaz cityپنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا1395
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی آب مصرفی صنایع غذایی در شهرکهای صنعتی استان قمهشتمین همایش ملی بهداشت محیط1384
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی فرایند بستر بیهوازی لجن با جریان رو به بالا (UASB) در تصفیه فاضلاب صنایع نوشابه سازیهشتمین همایش ملی بهداشت محیط1384

Ahmad Reza Yari Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارآیی فرآیند بستر بی هوازی لجن با جریان رو به بالا (UASB) در تصفیه فاضلاب صنایع نوشابه سازیمجله آب و فاضلاب1384
2دریافت فایل PDF مقالهThe Performance of Starch as a Natural Coagulant for Turbidity Removal from Wastewater in Stone Cutting Industryمجله آرشیو علوم بهداشتی1397
3دریافت فایل PDF مقاله Photocatalytic Degradation of Ciprofloxacin pharmacy pollutant in Batch Photoreactorمجله آرشیو علوم بهداشتی1397
4دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of People's Awareness and Practice of Household Waste Management in 2017: A Case Study of Kermanshah, Iranمجله آرشیو علوم بهداشتی1398
5دریافت فایل PDF مقالهPollution Status of Pesticide Residues in Food Products in Iran: A Mini-review within 2008-2018مجله آرشیو علوم بهداشتی1399
6دریافت فایل PDF مقالهEffects of Dust Phenomenon and Impacts with Emphasis in Khuzestan (Iran)مجله آرشیو علوم بهداشتی1397
7دریافت فایل PDF مقالهEvaluation Low Cost Adsorbent of Walnut Bark Granule for Methylene Blue Dye Removal from Aqueous Environmentsمجله آرشیو علوم بهداشتی1397
8دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of Peroxide Value and Acid Number of Edible Oils Consumed in the Sandwich and Fast Food Shops of Qom, Iran in 2016مجله آرشیو علوم بهداشتی1397
9دریافت فایل PDF مقالهEnhancing the Performance of Solar Water Disinfection with Potassium Persulfat: Laboratory Study with Enterococcus faecalisمجله آرشیو علوم بهداشتی1396
10دریافت فایل PDF مقالهHeavy Metals Removal from Sewage Sludge and Municipal Solid Waste (MSW) by Co-Composting Processمجله آرشیو علوم بهداشتی1396
11دریافت فایل PDF مقالهPerformance of Extended Aeration Biological System in Removal of Organic Matter from Razi Hospital Wastewater during 2015, Iranمجله آرشیو علوم بهداشتی1396
12دریافت فایل PDF مقالهInvestigation of Years of Life Lost Caused by Dust Storm in Western Part of Iranمجله آرشیو علوم بهداشتی1396
13دریافت فایل PDF مقالهPhytoremediation of Heavy Metals (Pb, Cd) by Tamarix along the Temby (karon) River, Iranمجله آرشیو علوم بهداشتی1396
14دریافت فایل PDF مقالهInvestigation of Sharp Injuries in an Educational Hospital, Ahvaz, Iranمجله آرشیو علوم بهداشتی1396
15دریافت فایل PDF مقالهCorrosion and Scaling Potential in Drinking Water Distribution of Babol, Northern Iran Based on the Scaling and Corrosion Indicesمجله آرشیو علوم بهداشتی1396
16دریافت فایل PDF مقالهAgricultural Waste as Adsorbent for Removal of Chromium (VI) from Aqueous Solutionمجله آرشیو علوم بهداشتی1395
17دریافت فایل PDF مقالهWater Quality Pollution Indices to Assess the Heavy Metal Contamination, Case Study: Groundwater Resources of Asadabad Plain In 2012مجله آرشیو علوم بهداشتی1395
18دریافت فایل PDF مقالهMicrobial Contamination of Raw Vegetables in Ahvaz, Iran during 2014-2015مجله آرشیو علوم بهداشتی1395
19دریافت فایل PDF مقالهEpidemiological Aspects of Needle Stick Injuries among Health Care Workers in Razi Hospital Ahvaz, Iran, in 2015مجله آرشیو علوم بهداشتی1395
20دریافت فایل PDF مقالهAssessment of Noise Pollution and Its Effect on Residents Health in Ahvaz, Iran in 2011مجله آرشیو علوم بهداشتی1395
21دریافت فایل PDF مقالهInvestigation of Qom Rural Area Water Network Accident in 2010 and Minimization Approaches of Accident Frequenciesمجله آرشیو علوم بهداشتی1395
22دریافت فایل PDF مقالهAn estimation of COPD cases and respiratory mortality related to Ground-Level Ozone in the metropolitan Ahvaz during 2011مجله آرشیو علوم بهداشتی1395
23دریافت فایل PDF مقالهEffects of PM10 on Human Health in the Western half of Iran (Ahwaz, Bushehr and Kermanshah Cities)مجله آرشیو علوم بهداشتی1394
24دریافت فایل PDF مقالهFluoride Content of Bottled Drinking Water Available in North West of Iranمجله آرشیو علوم بهداشتی1394
25دریافت فایل PDF مقالهAssessment of Influence of Landfill Leachate on Groundwater Quality: A Case Study Albourz Landfill (Qom, Iran)مجله آرشیو علوم بهداشتی1394
26دریافت فایل PDF مقالهStudying the Rate of Heat Stress in Bakersمجله آرشیو علوم بهداشتی1394
27دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of Environmental Health Indices in Schools of a City in Khorasan Razavi, Iranمجله آرشیو علوم بهداشتی1393
28دریافت فایل PDF مقالهApplication of Acaciatortilis Shuck as of Lowcost Adsorbent to Removal of Azo Dyes Reactive Red 198 and Blue 19 from AqueousSolutionمجله آرشیو علوم بهداشتی1393
29دریافت فایل PDF مقالهModelling of Disinfection by-products Formation via UV Irradiation of the Water from Tajan River (Source Water for Sari Drinking Water, Iran)مجله آرشیو علوم بهداشتی1392
30دریافت فایل PDF مقالهSurvey of corrosion and scaling potential in drinking water resources of the villages in Qom province by use of four stability indexes (With Quantitative and qualitative analysis)مجله آرشیو علوم بهداشتی1392
31دریافت فایل PDF مقالهConcentration of Nitrate in Bottled Drinking Water in Qom, Iranمجله آرشیو علوم بهداشتی1392
32دریافت فایل PDF مقالهApplication of H2O2 and H2O2/Fe0 in removal of Acid Red 18 dye from aqueous solutionsمجله آرشیو علوم بهداشتی1392
33دریافت فایل PDF مقالهStudy of Kinetic coefficients of a Membrane Bioreactor (MBR) for municipal wastewater treatmentمجله آرشیو علوم بهداشتی1392
34دریافت فایل PDF مقالهHazardous and Industrial Wastes Management: a Case Study of Khazra Industrial Park, Kermanمجله آرشیو علوم بهداشتی1392
35دریافت فایل PDF مقالهEfficiency of Electrocoagulation for Removal of Reactive Yellow 14 from Aqueous Environmentsمجله آرشیو علوم بهداشتی1391
36دریافت فایل PDF مقالهRemoval of Reactive Dyes (Green, Orange, and Yellow) from Aqueous Solutions by Peanut Shell Powder as a Natural Adsorbentمجله آرشیو علوم بهداشتی1391
37دریافت فایل PDF مقالهCarbon Nanotubes Technology for Removal of Arsenic from Waterمجله آرشیو علوم بهداشتی1391
38دریافت فایل PDF مقالهSludge quality in wastewater treatment plant in Shokohieh industrial Park of Qom province in Iranفصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست1396
39دریافت فایل PDF مقالهEfficiency of electrical coagulation process using aluminum electrodes for municipal wastewater treatment: a case study at Karaj wastewater treatment plantمجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط1396
40دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of physical and chemical quality of groundwater in the villages of Qom province and zoning them by GISمجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط1395
41دریافت فایل PDF مقالهRemoval of reactive dyes from aqueous solutions by a non-conventional and low cost agricultural waste: adsorption on ash of Aloe Vera plantفصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست1393
create: 2 June 2019 - view 447
Support