آقای دکتر Majid Montazer

Dr. Majid Montazer

استاد- دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184309)

101
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers