آقای Vahidreza Ohedi

Vahidreza Ohedi

مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184394)

62
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

Conference Papers

Journal Papers