آقای Farad Towhidkhah

Farad Towhidkhah

دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184406)

59
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers