خانم دکتر Erfaneh Noroozi

Dr. Erfaneh Noroozi

استادیار کامپیوتر و فن آوری اطلاعات دانشگاه ازاد اسلامی، پایه علمی 12

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184478)

43

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers