خانم دکتر Ayda Maleki

Dr. Ayda Maleki

استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184480)

38
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers