آقای دکتر Mansour Soltanieh

Dr. Mansour Soltanieh

استاد، گروه مهندسی مواد و متالورژی،دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184515)

80
20
52
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers