آقای Ali Saeedi

Ali Saeedi

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184553)

208
120
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers