آقای دکتر Reaza Rasouli

Dr. Reaza Rasouli

رییس دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نوراستاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184579)

49
59
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers