آقای Gholamreza Garmaroudi

Gholamreza Garmaroudi

دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184605)

6
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers