عباسعلی دهقانی تفتی | سیویلیکا

عباسعلی دهقانی تفتی

استادیار گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد

معرفی

استان
یزد
شهر
یزد

سمتهای علمی و اجرایی عباسعلی دهقانی تفتی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دوفصلنامه تحقیقات سلامت در بلایا (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی عباسعلی دهقانی تفتی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (عضو هیات علمی)

مقالات عباسعلی دهقانی تفتی در کنفرانس های داخلی

بررسی وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی شهرستان جم در مورد زلزله
سال 1385
ارائه شده در سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
بررسی اپیدمیولوژیک ارزیابی و اثرات توسعه فعالیتهای کشاورزی و کویرزدایی در ایجاد کانون لیشمانیوز جلدی در شهرستان تفت
سال 1382
ارائه شده در ششمین همایش ملی بهداشت محیط
تعیین ارتباط بین فاکتورهای بهداشت محیط و عفونتهای انگلی روده در ساندویچ و پیتزا فروشان شهر یزد
سال 1380
ارائه شده در چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
بررسی وضعیت بهداشت محیط سرویس های بهداشتی مدارس آزاد شهر یزد
سال 1380
ارائه شده در چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
ارزیابی اثرات بهداشت محیط در ایجاد کانون لیشمانیوز جلدی در شهرستان اردکان
سال 1379
ارائه شده در سومین همایش ملی بهداشت محیط
بررسی سیستم جمع آوری ، حمل و نقل و دفع مواد زاید صنعتی در صنایع بزرگ شهر یزد (1382)
سال 1384
ارائه شده در هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
بررسی میزان آگاهی و نگرش مردم آزاد شهر یزد در مورد توسعه پروژه و فعالیتهای شهر سالم یزد
سال 1383
ارائه شده در هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
تحلیل فضایی بیماری سالک و تاثیر پارامتر رطوبت و پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و GIS
سال 1395
ارائه شده در دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تاثیر پارامترهای اقلیمی دما و بارش بر بیماری سالک و تحلیل فضایی آن با استفاده GIS
سال 1395
ارائه شده در دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
پیش بینی خطر بروز لیشمانیوز جلدی روستایی در استان یزد با توجه به تغییرات پارامترهای اقلیمی در افق 2030
سال 1398
ارائه شده در نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
مولفه های موثر بر مرگ های قابل پیشگیری در فاز پیش بیمارستانی حوادث ترافیکی : یک مرور سیستماتیک
سال 1397
ارائه شده در نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو
چالش های مدیریت مرگهای قابل پیشگیری در حوادث ترافیکی در فاز پیش بیمارستانی: یک مطالعه کیفی
سال 1397
ارائه شده در نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو

مقالات عباسعلی دهقانی تفتی در ژورنال های داخلی

تاثیرمداخله ی آموزش مبتنی بر الگوی بزنف در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در بین والدین خانوارهایساکن در شهرستان رامهرمز در سال 1394
سال 1396
ارائه شده در دوماهنامه طلوع بهداشت
بررسی وضعیت سبک زندگی عشایر کوچرو شهرستان مرودشت در ابعاد 10 گانه درسال 1394
سال 1396
ارائه شده در دوماهنامه طلوع بهداشت
The Most Common Tools to Measure Trauma Severity: A review Study
سال 1398
ارائه شده در دوفصلنامه تحقیقات سلامت در بلایا