خانم Faranak Manteghi

Faranak Manteghi

استادیار گروه شیمی معدنی دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184734)

24
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers