ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Raoof Mostafazadeh

Doctor Raoof Mostafazadeh

دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

محور تخصصی:مهندسی محیط زیست

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184837)

خلاصه رزومه علمی
استادیار مرتع ،آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی Raoof Mostafazadeh در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استادیار مرتع ،آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی

سمتهای علمی و اجرایی Raoof Mostafazadeh در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Raoof Mostafazadeh Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی اثرات سناریوهای مدیریت بیولوژیک روی ویژگی های سیل و فرسایش آبی در آبخیز رودخانه رامیان - استان گلستاندومین همایش مقابله با سوانح طبیعی1386
2دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر روانگرایی با مدل SWM و ابزار سامانه های اطلاعات جغرافیایی در شهرهای واقع در دشتهای جنوبی گرگانرود استان گلستانهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان1386
3دریافت فایل PDF مقالهتصمیمگیری چند معیاره در مدیریت یکپارچه آبخیز ( مطالعه موردی : آبخیز رامیان - استان گلستان )چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
4دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی اثرات اقتصادی و اجتماعی اجرای سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی (مطالعه موردی آبخیز رامیان - استان گلستان)چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات هیدرولوژیک طرح آبخیزداری جعفرآباد استان گلستان با استفاده از مدل HEC-HMSپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
6دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی فرسایش خاک در حوزه آبخیز سد یامچی اردبیل با استفاده از مدل RUSLE و GISدومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روشهای جداسازی جریان پایه از هیدروگراف جریان روزانه (مطالعه موردی تعدای از ایستگاه های هیدرومتری استان اردبیل)دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
8دریافت فایل PDF مقالهتهیه و ارزیابی نقشه فرسایش خاک حوزهی آبخیز روضه چای ارومیه با استفاده از GIS و مدل RUSLEدومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روشهای برآورد آبدهی جریان و عوامل مؤثر بر آن در حوضه آبریز گرگانروددومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
10دریافت فایل PDF مقالهتعیین مولفههای هیدروگراف در زیرحوزههای آبخیز آغلاغان- چای اردبیل با هیدروگراف واحد مصنوعیاشنایدردومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
11دریافت فایل PDF مقالهکاربرد منحنی تجمعی در تعیین شدت نفوذ در حوزه آبخیز جعفرآباد استان گلستاندومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
12دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی هیدروگراف جریان با استفاده از مدل مخزن خطی نش در حوزه آبخیز عموقین استان اردبیلدومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سلامت حوضه آبخیز از نظر کیفیت آب شرب براساس دیاگرام شولر مطالعه موردی قطور چای، خویدومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری1395
14دریافت فایل PDF مقالهتحلیل خصوصیات خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از تئوری ران در ایستگاه پل بهراملو استان آذربایجان غربیدومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1394
15دریافت فایل PDF مقالهتغییرات فصلی جریان پایه چند ایستگاه منتخب در استان اردبیلاولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار1395
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات زمانی-مکانی سیل خیزی در آبخیزهای استان اردبیلاولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار1395
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آسیب پذیری منابع آب سطحی در استان اردبیل با استفاده از شاخص فالکن مارکاولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی1395
18دریافت فایل PDF مقالهمقایسه معیارهای هیدرولوژیک تغییرات جریان در ایستگاه کوزه تپراقی اردبیلاولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی1395
19دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی هیدروگراف رواناب مستقیم آبخیز آغلاغان چای اردبیل با روش کلارک در مدلچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
20دریافت فایل PDF مقالهروند تغییرات آبدهی جریان در بخشی از رودخانه سیمینه رود بوکان و اثرات زیست محیطی آنچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
21دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مکانی بارش ماهانه در استان اردبیل با استفاده از روش ( Correlation Decay Distance (CDDدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
22دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل منطقه ای سیلاب در حوزه آبخیز بیله درق استان اردبیلدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
23دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی تغییرات اقلیم با استفاده از مدل ریزمقیاس گردانی LARS-WG در حوزه آبخیز سامیان استان اردبیلدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
24دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی رگرسیونی متریک های کاربری اراضی و تولید رواناب در حوزه های آبخیز غرب گیلاندومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
25دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تغییرات الگوی مکانی طبقات کاربری اراضی حوزه آبخیز زولاچای براساس سنجه های سیمای سرزمیناولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی1396
26دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سازندهای زمین شناسی از نظر برخی خصوصیات پوشش گیاهی در حوزه آبخیز قره شیران اردبیلاولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی1396
27دریافت فایل PDF مقالهرابطه آستانه شروع رواناب با خصوصیات سطحی خاک و پوشش گیاهی در حوزه آبخیز قره شیران اردبیلاولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی1396
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ساختار اکوسیستم با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین در آبخیز جنگلی ایریل استان اردبیلاولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران1396
29دریافت فایل PDF مقالهمقایسه واکنش هیدرولوژیک حوزههای آبخیز استان اردبیل با برآورد زمان تمرکز رواناب سطحیکنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین1396
30دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه شاخص Flashiness در تولید رواناب ماهانه در برخی از حوزه های آبخیز استان اردبیلکنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین1396
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توابع توزیع احتمالاتی و تحلیل فراوانی حداکثر بارش روزانه در برخی ایستگاه های هواشناسی اردبیلشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
32دریافت فایل PDF مقالهتحلیل احتمالاتی دبی های سیلابی رودخانه خیاوچای ( ایستگاه پل سلطان)شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
33دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مقادیر شاخص جریان پایه رودخانه در چهار ایستگاه هیدرومتری متوالی واقع بر رودخانه قره سو در استان اردبیلهمایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی1397
34دریافت فایل PDF مقالهتغییرات فصلیبودن مقادیر رسوب ماهانه جریان با استفاده از روش Markham در استان اردبیلششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب1397
35دریافت فایل PDF مقالهمقایسه شاخص تمرکز بارش سالانه در ایستگاه های باران سنجی استان گلستانششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب1397
36دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی آب نمود سیل با استفاده از مدل زمان مساحت در حوزه آبخیز عموقین استان اردبیلششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب1397
37دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه آبخیز صوفی چای با مدل ANP و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GISنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
38دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدل های AHP و ANP در پهنه بندی خطر سیل خیزی در حوضه آبخیزصوفی چای با استفاده از GISنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
39دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و حداکثر احتمال در تهیه نقشه پوشش اراضیسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
40دریافت فایل PDF مقالهتحلیل حساسیت اکولوژیکی حوزه آبخیز کوزه تپراقی، استان اردبیلسومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت1398
41دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آسیب پذیری اقلیمی بر اساس تغییرپذیری فصل های خشک و مرطوب در زیرحوزه های آبخیز سامیان، استان اردبیلسومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت1398
42دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه آبخیز صوفی چای با مدل ANP و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIGنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
43دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدل های AHP و ANP در پهنه بندی خطر سیل خیزی در حوضه آبخیز صوفی چای با استفاده از GISنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
44دریافت فایل PDF مقالهکاربرد شاخص فقر آب در اولویت بندی آبخیزها در استان اردبیلششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران1396
45دریافت فایل PDF مقالهتعیین و مقایسه مقادیر شاخص امنیت بوم شناختی سیمای سرزمین در زیرحوزه های آبخیز بیله درق، اردبیلاولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1398
46دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل فرسایش خاک با استفاده از مدل SEIM در زیرحوزه های آبخیز ایریل، اردبیلاولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1398
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات دبی و رسوب با استفاده از آزمون من-کندال در حوضه نیر، استان اردبیلاولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1398
48دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سناریو تبدیل کاربری مرتع به کشاورزی بر تولید رواناب حوزه آبخیز ایماناولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1398
49دریافت فایل PDF مقالهخوشه بندی حوضه های استان اردبیل بر اساس شاخص های منحنی تداوم جریاناولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1398
50دریافت فایل PDF مقالهتحلیل منحنی فروکش جریان روزانه در رودخانه خیاوچای مشگین شهرچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
51دریافت فایل PDF مقالهتعیین همبستگی مکانی دبی جریان رودخانه های استان اردبیل با استفاده از شاخص مورانچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی تغییرات مکانی مقادیر دبی و رسوب معلق در حوزه های آبخیز استان اردبیلچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
53دریافت فایل PDF مقالهکاربست دوره های خشکسالی هواشناسی با استفاده از نمایه های مبتنی بر بارش در استان آذربایجان غربیچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
54دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی جریان ورودی به مخزن سد یامچی اردبیل تحت سناریوهای تغییر اقلیماولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1398
55دریافت فایل PDF مقالهمعرفی مدل بیلان در شبیه سازی دبی جریان ماهانه ایستگاه های بدون آماردهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1399
56دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری مکانی شاخص میزان معرف بودن بوم سازگان در حوزه آبخیز کوزه تپراقی، اردبیلدهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1399
57دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی تغییرات دما و بارش ناشی از تغییر اقلیم در حوزه آبخیز نیرچای اردبیلدهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1399
58دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات شاخص های حدی بارندگی در ایستگاه باران سنجی نمیندهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1399
59دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از تكنیك تحلیل مؤلفه های اصلی برای تعیین عوامل مؤثر بر میزان رسوب زایی (مطالعه موردی: حوضه های آبخیز استان اردبیل)نهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست1399
60دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 (مطالعه موردی: حوضه آبخیز عموقین)پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک1399
61دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کوزه توپراقی)پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک1399
62دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی زیرحوزه های آبخیز عموقین بر اساس هدررفت خاکاولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند1400
63دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی روشهای MLC و ANN در تهیه نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز عموقیناولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند1400
64دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مکانی و زمانی شاخص استاندارد شده بارش در حوزه آبخیز سامیان، استان اردبیلدومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
65دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مولفه های موثر بر سطوح چهارگانه مشارکت مردمی در طرحهای آبخیزداری در حوزه آبخیز قره شیران اردبیلدومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
66دریافت فایل PDF مقالهتعیین مولفه های مهم مشارکت بهره برداران در فعالیتهای حفاظت آب و خاک در برخی روستاهای دامنه سبلاندومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
67دریافت فایل PDF مقالهبهره گیری روش استحصال آب باران از پشت بام ساختمان مسکونی در آرین شهرپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1399
68دریافت فایل PDF مقالهامکان تفکیک سهم کاربری های مختلف اراضی در تولید رسوب معلق با استفاده از ویژگی های ژئوشیمیایی رسوبپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1399
69دریافت فایل PDF مقالهآینده پژوهی و راهبردهای دستیابی به یک آینده پایدار در مطالعات آبخیزداری و محیط زیستپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1399
70دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری مکانی و زمانی پوشش گیاهی در حوزه آبخیز اهل ایمان، استان اردبیلپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1399
71دریافت فایل PDF مقالهبرآورد شاخص PI برای گروه های مختلف شاغل در تعدادی از روستاهای دامنه شرقی سبلاناولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین1399
72دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مکانی داده های لرزه ای ثبت شده در محدوده استان اردبیلاولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین1399
73دریافت فایل PDF مقالهداده کاوی مکانی فرسایش و تولید رسوب در کاربریهای مختلف حوزه آبخیز خیاوچای، استان اردبیلاولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین1399

Raoof Mostafazadeh Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان و انطباق توسعه کاربری سکونتگاه روستایی مدل سیستمی با کاربری موجود در آبخیز زیارت گرگاندوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای1394
2دریافت فایل PDF مقاله ارزیابی تغییرات مکانی شدت دوره های خشکسالی هواشناسی در مقیاس های زمانی متفاوت در استان کردستانفصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1396
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سناریوهای مختلف مدیریت کاربری اراضی بر میزان فرسایش خاک با استفاده از مدل USLE و GIS در آبخیز سد یامچی اردبیلفصلنامه علوم آب و خاک1396
4دریافت فایل PDF مقالهتعیین شماره منحنی از رویدادهای بارش و رواناب و تغییرات آن با مولفه های بارش در یک حوضه آبخیز جنگلیفصلنامه علوم آب و خاک1396
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد روش های جبری و زمین آمار در تعیین تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بروجنفصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1398
6دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی جریان و تعیین سهم مشارکت زیرحوزه ها در هیدروگراف سیل در حوزه آبخیز عموقین، استان اردبیلفصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1397
7دریافت فایل PDF مقالهتحلیل خشکسالی هواشناسی در استان کردستان با استفاده از مدل نمودار سه متغیرهمجله آمایش جغرافیایی فضا1394
8دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز بالانج چای با استفاده از سنجه های سیمای سرزمینفصلنامه جغرافیا و توسعه1398
9دریافت فایل PDF مقالهتغییر پاسخ هیدروگراف واحد آبخیز در اثر احداث سازه های کوتاه تاخیریمهندسی آبیاری و آب ایران1397
10دریافت فایل PDF مقالهتعیین حجم آب قابل برداشت ماهانه از رودخانه زهره به منظور تامین آب شرب شهرستان هندیجانمهندسی آبیاری و آب ایران1397
11دریافت فایل PDF مقالهتعیین سهم مشارکت مولفه های هیدروگراف در جریان رودخانه ای برخی از ایستگاه های هیدرومتری استان اردبیلمهندسی آبیاری و آب ایران1396
12دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های ترسیمی و فیلتر های عددی برگشتی در تفکیک جریان پایه در تعدادی از رودخانه های استان اردبیلپژوهش های حفاظت آب و خاک1398
13دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رسوب‎نمود و حلقه های سنجه رسوب رگبار در حوزه آبخیز گلاز اشنویه، آذربایجان غربیپژوهش های حفاظت آب و خاک1393
14دریافت فایل PDF مقالهاثرات تغییر اقلیم بر رواناب با مدل هیدرولوژیکی IHACRES در برخی از حوزه های آبخیز استان اردبیلمهندسی آبیاری و آب ایران1398
15دریافت فایل PDF مقالهتحلیل الگو و شرایط وقوع بارش های منجر به سیل در سال های 1383 تا 1393 در شهرستان گرمی، استان اردبیلفصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1397
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات پیوستگی و الگوی کاربری اراضی با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین در حوزه آبخیز زولاچای، سلماسمجله آمایش جغرافیایی فضا1398
17دریافت فایل PDF مقالهاثر احداث سد بر تغییرات شاخص‌های جریان سیلاب و کم‌آبی در جنوب دریاچه ارومیهفصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1399
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر مقادیر رسوب معلق در تعدادی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیلفصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی1399
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر مقادیر رسوب معلق در تعدادی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیلفصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی1399
20دریافت فایل PDF مقالهتغییر شاخص‌های هیدرولوژیک جریان رودخانه بالخلوچای ناشی از تأثیر ترکیبی تغییر مولفه‌های اقلیمی و احداث سد یامچی اردبیل با استفاده از رویکرد دامنه تغییرپذیریفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1398
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پایداری منابع آب سطحی در حوزه‌های آبخیز استان اردبیلفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1398
22دریافت فایل PDF مقالهتغییرات زمانی و مکانی شدت تمرکز دبی و رسوب ماهانه در تعدادی از ایستگاه‌های هیدرومتری استان آذربایجان‌ غربیفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1398
23دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تغییرات پاسخ هیدرولوژیکی آبخیز‌های استان اردبیل با استفاده از چندضلعی‌های بارش-روانابفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1398
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه پیوستگی سیمای سرزمین در حوزه آبخیز کوزه‌تپراقی، استان اردبیلفصلنامه بوم شناسی کاربردی1398
25دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ساختار اراضی مرتعی و میزان تخریب پیوستگی سیمای سرزمین در زیرحوزه‌های آبخیز ایریل، استان اردبیل فصلنامه بوم شناسی کاربردی1397
26دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی مدل بارش-رواناب GR4J در شبیه‌سازی دبی روزانه جریان در حوزه آبخیز نیرچای اردبیلمهندسی آبیاری و آب ایران1400
27دریافت فایل PDF مقالهتغییرات کمی و مقایسه آماری شاخصهای هیدرولوژیک جریان رودخانهای بعد از احداث سد یامچی اردبیلفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1399
28دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از تئوری بیزینفصلنامه علوم آب و خاک1391
29دریافت فایل PDF مقالهتغییرات الگوی توزیع اشکال زیستی گیاهان در امتداد گرادیان ارتفاعی مراتع مغان - سبلان استان اردبیلتاکسونومی و بیوسیستماتیک1397
30دریافت فایل PDF مقالهگزارش فنی: محدودیت توسعه کاربری سکونتگاهی ناشی از سیلاب و ضریب رواناب در چارچوب آمایش سرزمین، مطالعه موردی: حوزه آبخیز زیارت گرگانفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1395
31دریافت فایل PDF مقالهتعیین فصلی بودن بارندگی ماهیانه با استفاده از روش Markham در ایستگاههای باران سنجی استان اردبیلفصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا)1399
32دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ارتباط بین سنجه های سیمای سرزمین و فرسایش خاک حوزه آبخیز کوزه تپراقی، استان اردبیلفصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1399
33دریافت فایل PDF مقالهتعیین ارتباط و تغییرات مکانی مقادیر دبی و رسوب معلق در حوضه های استان اردبیلفصلنامه جغرافیا و توسعه1399
34دریافت فایل PDF مقالهمعرفی شاخص آسیب پذیری سیل (FVI) به عنوان ابزاری در مدیریت بحران سیلفصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران1400
35دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مکانی سنجه های سیمای سرزمین در پوشش گیاهی جوامع حاشیه متاثر از نوع کاربری اراضی در رودخانه قره سو استان اردبیلمجله آمایش جغرافیایی فضا1399
36دریافت فایل PDF مقالهتعیین الگوی پیچان رودی رودخانه قره سو با استفاده از شاخص های ضریب خمیدگی و زاویه مرکزی (محدوده روستای انزاب تا پل سامیان)فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی1400
37دریافت فایل PDF مقالهتحلیل زمانی و مکانی تغییرات بارش ماهانه در استان گلستان به کمک بعد فرکتالیفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1396
38دریافت فایل PDF مقالهبرآورد منحنی های فروکش اصلی (MRC) جریان رودخانه ای در ایستگاه های هیدرومتری استان اردبیلمهندسی آبیاری و آب ایران1400
39دریافت فایل PDF مقالهتحلیل خطر زمین لغزش در استان گلستان با استفاده از تئوری دمپستر-شیفر (Dempster-Shafer)فصلنامه پژوهش های دانش زمین1389
40دریافت فایل PDF مقالهتتغییر مولفه های جریان زیست محیطی تحت تاثیر سد سبلان در رودخانه قره سو استان اردبیل پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1398
41دریافت فایل PDF مقالهبرآورد کمبود جریان ماهانه در دوره های خشکسالی هیدرولوژیک در حوضه گرگانرود پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1397
create: 2 June 2019 - view 1261

Raoof Mostafazadeh annual papers published chart

Contact informations

Country: ایران Province: اردبیل City: اردبیل
Address: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

Share

Favorites

  • هیدرولوژی آبخیز

Top Keywords

Support