حجت اله ابراهیمیان | سیویلیکا

حجت اله ابراهیمیان

استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

معرفی

استان
قم
شهر
قم

سمتهای علمی و اجرایی حجت اله ابراهیمیان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم (عضو هیات علمی)
  • اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی (دبیر علمی)
  • اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی (عضو کمیته)
  • دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (هیات تحریریه)

مقالات حجت اله ابراهیمیان در کنفرانس های داخلی

طراحی و تبیین مدل آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله های علوم انسانی- اسلامی براساس مدل سه شاخگی
سال 1397
ارائه شده در اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی
تبیین عوامل موثر بر شیعه ستیزی در اندونزی: لزوم تقریب مذاهب اسلامی در دستیابی به صلح پایدار
سال 1398
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی
ضرورت توجه به انصاف در مسیر توسعه عدالت محوری در جامعه
سال 1399
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه

مقالات حجت اله ابراهیمیان در ژورنال های داخلی

کیفر توهین و دشنام اشخاص از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان
سال 1398
ارائه شده در دوفصلنامه فقه مقارن
مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا و مجازات آن در فقه اسلامی و حقوق ایران و افغانستان
سال 1399
ارائه شده در دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی