آقای دکتر Mahmoud Jalali Karveh

Dr. Mahmoud Jalali Karveh

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185003)

11
36

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers