آقای دکتر Mahdi Mohammadi

Dr. Mahdi Mohammadi

استادیار، دانشگاه قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185033)

2
37
5
6
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی شاخه قم انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

Journal Papers

Books

 • کتاب محمدی، مهدی؛ متقی دادگر، امیر و ایزدی یگانه، مهری. جهان از آن کسانی است که می‌خوانند: تحلیل پیام‌های روز جهانی کتاب کودک از سال ۱۹۶۷-۲۰۲۱/ ۱۳۴۶-۱۴۰۰. (تهران: نشر کتابدار) - 1401 - Persian
 • کتاب محمدی، مهدی؛ متقی‌دادگر، امیر. کتابشناسی توصیفی پایان‌نامه‌های ادبیات کودکان و نوجوانان. (تهران: خانه کتاب ایران.) - 1396 - Persian
 • پایان نامه بررسی مفاهيم دينی در کتابهای داستانی کودکان و نوجوانان در ایران بین سال¬های 1380-1385. (رساله دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات) - 1389 - Persian
 • کتاب میز مرجع مجازی: مرجعی برای آینده. (تهران: نشر چاپار) - 1388 - Persian
 • پایان نامه بررسي داستانهاي جنگ ايران و عراق نوشته شده براي کودکان و نوجوانان (پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی) - 1375 - Persian

جوایز و افتخارات

 • 1. استاد نمونه دانشگاه جامع علمي کاربردي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي، در سال 1384
 • 2. پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم در سال 1386.
 • 3. پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در سال 1387
 • 4. پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در سال 1388
 • 5. پژوهشگر برتر دانشگاه قم در سال ۱۳۹۶
 • 6. استاد نمونه دانشگاه قم در سال ۱۳۹۶