آقای Hosein Namdar

Hosein Namdar

عضو هیات علمی دانشگاه علوم وفنون هوایی شهید ستاری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185040)

24
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers