ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Ali Imani

Ali Imani

مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185162)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Ali Imani در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Ali Imani Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی و معیارهای گزینش مقاومت به سرما در بادامهمایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی1384
2دریافت فایل PDF مقالهحفاظت کاتدی Cathodic Protectionنهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق1385
3دریافت فایل PDF مقالهتنوع سلکسیون های زردآلو در استان های قزوین وزنجان از نظرمقاومت به سرمای دیررس بهارهچهارمین کنگره علوم باغبانی1384
4دریافت فایل PDF مقالهتنوع سلکسیون های بادام استان قزوین از نظرمقاومت به سرمای دیررس بهارهچهارمین کنگره علوم باغبانی1384
5دریافت فایل PDF مقالهتجزیه خصوصیات ویژه پومولوژیکی بعضی از نژادگان های زردآلو گزینش شده از منطقه خلخالاولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور1390
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بور وتنظیم کنند ههای رشد بر جوانه زنی دانه گرده انارهمایش ملی انار1390
7دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از ارقام مقاوم به خشکی بادام به منظور تولید اقتصادی درزمین های دایم و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان کشاورزیهمایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی1390
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قارچ کش ها بر مشخصات مور فولوژیکی وآناتومیکی جوانه زنی و رشد لوله گرده بادام در شرایط درون شیشه ای (in –vitro)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نوع بستر وغلظتهای مختف هورمون IBA برای بهینه سازی تکثیر پایه MM106 از طریق قلمه خشبیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر هرس سبز در زمان های مختلف بر روی صفات کمی و کیفی انگور رقم کشمشی در مشکین شهرهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی محیط کشت دانه گرده توت فرنگی وارزیابی جوانه زنی آن پس از نگهداری در دماهای مختلفهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
12دریافت فایل PDF مقالهمدلی برای برآورد پتانسیل تولید درختان بادام در فرایند بیمه محصولات کشاورزیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهمدلی برای ارزیابی خسارت درختان بادام در فرایند بیمه محصولات کشاورزیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهواکنش مورفولوژیکی برخی ارقام و ژنوتیپ های بادام به تنش خشکی در شرایط مزرعههفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلولپاشی کلرورکلسیم و تیمار پیش سرمایی بر کیفیت و انبارمانی انگور قرمز بی دانهدومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر برخی مواد شیمیایی بر سرمازدگی زردآلو در استان آذربایجان غربیدومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
17دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ژنوتیپ های خودسازگار بادام با استفاده از روش زنجیره ای پلیمراز ) PCRکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
18دریافت فایل PDF مقالهاثر مواد آلی و ریزمغذی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه ارقام انتخابی سیبکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مواد آلی و ریزمغذی بر میزان تشکیل میوه و عملکرد دو رقم سیب فوجی و دلباراستیوالکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرپاکلوبوترازول بربرخی ازپارامترهای فیزیولوژیکی ومورفولوژیکی گیاه زیسنتی اسطوخودوس (Lavandula angustifolia درشرایط تنش خشکیکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
21دریافت فایل PDF مقالهاثرمنبع گرده برمیزان هورمونهای ABAو IBA و آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز درمراحل جوانه زنی بذور حاصل ازدورگ گیری بادام شاهرود 12باارقام اسکندروتونوکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
22دریافت فایل PDF مقالهتعیین درصد آلوگامی و انتخاب بهترین گرده دهنده برای ژنوتیپ های امیدبخش انتخابی بادام در ایستگاه تحقیقات باغبانی سهندکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
23دریافت فایل PDF مقالهغربالگری زود هنگام هیبریدهای جدید خود گشن بادام با استفاده از نشانگرهای مولکولی وتوارث پذیری صفات رویشی آنهاکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرات برخی ازریزمغذی ها وموادآلی بررشدوکیفیت میوه گلابی درقزوینکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اسید سالیسالیک بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه زینتی اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) در شرایط تنش خشکیکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مواد آلی و ریزمغذی بر محتوای عناصر تغذیه ای و عملکرد ارقام انتخابی گلابی در منطقه قزوینکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارآیی برخی از ارقام سیب بر روی پایه های انتخابیکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بیکربنات آب آبیاری بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی پایه های، M25 ، M9 ، M7 ، M26 ،MM106 و MM111کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید (IBA) وبستر کشت بر ریشه‌زایی قلمه‌های خشبی پایه GF677اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلولپاشی با کلرورکلسیم قبل از برداشت بر کیفیت و انبارمانی انگور قرمز بیششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
31دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی مصرف هورمون مصرف هورمون ایندول بوتیریک اسید (IBA)بر ریشه زایی قلمه های خشبی پایهGF677دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سموم مختلف قارچ کش بر جوانه زنی دانه گرده و رشد لوله گرده هلو و شلیل در شرایط درون شیشه ای (in –vitro)همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
33دریافت فایل PDF مقالهغربالگری زود هنگام هیبریدهای جدید خود گشن بادام با استفاده از نشانگرهای مولکولیهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی گرده افشانی در ارقام انتخابی گیلاس در منطقه مغانهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی پدیده متازینیا درگیلاسهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
36دریافت فایل PDF مقالهدو پایه رویشی پا کوتاه111 M106 M 7MM و تاثیر آنها بر برخی صفات کمی و کیفی ارقام رد و گلدن دلیشزهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
37دریافت فایل PDF مقالهتوارث پذیری صفات رویشی هیبریدهای جدید خود گشن بادامهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
38دریافت فایل PDF مقالهاثرات برخی از مواد تغذیه ای درعملکرد ومحتوای آب نسبی و عناصربرگ زرد آلوهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
39دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرات برخی از مواد تغذیه ای بر میزان تشکیل میوه وخصوصیات آن در زرد آلوهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نوع گرده بر خصوصیات کمی وکیفی میوه برخی از ارقام انتخابی سیبهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازگاری گرده افشانی در برخی از ارقام انتخابی سیب در شهرستان خرمدرههمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
42دریافت فایل PDF مقالهEffects of pollen source on fruit set and pollen tube growth of sweet cherry (Prunus avium L.) CV. ‘Tak Daneh Mashhadهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر توام تراکم و عمق کاشت بر روند رشد و عملکرد رقم دیامانت سیب زمینی در منطقه میانههفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ارقام مختلف برخصوصیات فیزیولوژیک گل جعفری در شرایط ابهرهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اندازه های مختلف ظروف کشت(تراکم کاشت) در گل جعفری در شرایط ابهرهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و قدرت نامیه چهار رقم بذر نخود دیم در شرایط مزرعههمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و قدرت نامیه چهار رقم بذر عدس دیم در آزمایشگاه و استقرار گیاهچه در شرایط مزرعههمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
48دریافت فایل PDF مقالهشناسایی آلل هایF و Sدر دورگ های حاصل از خود گشنی بادام تونو در مرحله نونهالی با استفاده از روشPCRاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
49دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و تجزیه و تحلیل مقایسهای آللهای خودناسازگاری در دورگههای امیدبخش بادام با بکارگیری نشانگرهای مولکولیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
50دریافت فایل PDF مقالهتعیین آللهای حاصل از تلاقی کنترل شده بادام رقم خودسازگار تونو با ژنوتیپ خودناسازگار شکوفه با استفاده ازروش مبتنی برPCRاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
51دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری بر غلظت عناصر غذایی ماکرو و میکرو در پایه GF677نخستین همایش کشوری بحران ها و چالش های آب در حوزه دریاچه نمک1393
52دریافت فایل PDF مقالهمروری بر اصلاح بادام در ایراناولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
53دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی میوه شلیل پس از گرده افشانی با دانه گرده باداماولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
54دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی پارامترهای مورفو- بیوشیمیایی میوه در تلاقی های بادام با دانه گرده شلیلاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
55دریافت فایل PDF مقالهطلاق رجعی و حقوق متقابل زوجین در فقه امامیهاولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی1393
56دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ساختار ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های بادام ایرانی با استفاده از نشانگرهای AFLP نشاندارهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
57دریافت فایل PDF مقالهشناسایی آلل های خودسازگاری و خود ناسازگاری در ژنوتیپ ها و دو رگه های امید بخش بادام با استفاده از نشانگر های مولکولیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
58دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش های جدید تجزیه کلاستر برای گروه بندی جمعیت ها در مطالعه تنوع ژنتیکی :مطالعه موردی در بادام هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازگاری گرده افشانی بادام به روش مولکولی و کلاسیکهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
60دریافت فایل PDF مقالهغربالگری زود هنگام هیبریدهای جدید خودگشن بادام با استفاده از نشانگر های مولکولیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
61دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنک کننده ها برجوانه زنی دانه گرده سیب در شرایط درون شیشه ای هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مواد آلی و ریزمغذی بر خصوصیات میوه و عملکرد ارقام انتخابی سیب در منطقه میانهکنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی1394
63دریافت فایل PDF مقالهاثرات ارقام انتخابی سیب پیوند شده بر روی پایه M7 برای صفات رویشیدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
64دریافت فایل PDF مقالهاثرات ارقام انتخابی سیب پیوند شده بر روی پایه M7 برای صفات زایشیدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی چربی، اسیدچرب اولئیک، اسید چرب پالمیتیک، اسیدچرب لینولئیک در برخی از میوه های خشک انتخابی از نظر خواص داروییدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی از مواد موثر در ارقام انتخابی میوه های خشکدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کودهای زئولیت و ورمی کمپوست برافزایش مقاومت نهال بادام در تنش شوریدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
68دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر منبع گرده(زنیا و متازنیا) بر خصوصیات میوه در ارقام مختلف بادام در منطقه کرجدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر منبع گرده ارقام مختلف بر خصوصیات کیفی میوه رقم سوپرنووا بادامدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات میزان اسیدهای چرب برکیفیت بادام در استراتژی برنامه اصلاحی و پرورش آندومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
71دریافت فایل PDF مقالهاثر منبع گرده بر میزان هورمون های ABA, IBA و آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز در مراحل جوانه زنی بذور حاصل از دورگ گیری بادام شاهرود12 با ارقام اسکندر و تونودومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
72دریافت فایل PDF مقالهمطالعه سیتولوژیکی برخی از ژنوتیپ ها و ارقام بادامهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
73دریافت فایل PDF مقالهتأثیر نوع محیط کشت و تنظیم کننده رشد براستقرار درون شیشه بادام رقم تونوهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
74دریافت فایل PDF مقالهارزیابی چهار رقم نخود دیم (Cicer arietinum L.) از نظر تحمل تنش آبی ناشی ازپلی اتیلن گلایکولکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی تکثیر رویشی پایه GN15 از طریق قلمه های رویشی در شرایط گلخانهدومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران1394
76دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی و تحلیل کمیت و کیفیت بنزین تولیدی مجتمع FCC با استفاده ازمدل شبکه عصبیچهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی1394
77دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی و آنالیز پارامترهای عملیاتی واحد کراکینگ کاتالیستی بستر سیال با استفاده از مدل های آماریچهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی1394
78دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی و تحلیل اثر متغیرهای فرایندی بر مقدار گازمایع و درصد تبدیل محصولات تولیدی واحدکراکینگ کاتالیستی با استفاده از مدل شبکه عصبیچهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی1394
79دریافت فایل PDF مقالهشناخت و اصول طراحی و چیدمان درختان بادشکن و سایر گونه های گیاهی جهت مقابله با ریزگردهااولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار1394
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی دانهال های ارقام تجاری بادام ) Prunus amygdalus L.چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
81دریافت فایل PDF مقالهCost-Effectiveness of a Low-Calorie Diet and Orlistat for Obese Persons.دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور1396
82دریافت فایل PDF مقالهاهمیت ژنوتیپ های بومی و وحشی جنگل های ارسباران در اصلاح پایه های درختان میوهاولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران1396
83دریافت فایل PDF مقالهشناسایی زود هنگام هیبریدهای خود گشن بادام حاصل از تلاقی تونو و دی 99 با استفاده از نشانگرهای مولکولینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر هورمون ایندول بوتیریک اسید IBA و ضخامت قلمه ها بر ریشه زایی قلمه های خشبی پایه GN15 در شرایط گلخانهنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنک کننده های شیمیایی اوره و NAA روی صفات کمی و کیفی هلوی رد هاون و دکسی رد و شلیل ردگلد وشلیل سان گلدنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات رویشی حاصل از تلاقی کنترل شده بادام رقم خودسازگار تونو با رقم خودناسازگار شکوفهنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات کلرید کلسیم، نیترات و بر در زمان های مختلف بر کیفیت و کمیت ارقام سیب تجاری روی پایه رویشی M9 در منطقه خرم درهنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات کاربرد کلرید کلسیم، نیترات کلسیم و بر بر کیفیت و کمیت ارقام سیب تجاری روی پایه رویشی MM106 در منطقه خرم درهنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
89دریافت فایل PDF مقالهمیزان تحمل به سرما در ارقام و برخی از هیبرید های بادامنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
90دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی صفات فیزیوژیکی ژنوتیپ های برتر انتخابی گردو در رابطه با سرمازدگی در منطقه ضیاءآباد قزویننهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
91دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژنوتیپ های برتر انتخابی گردو در منطقه ضیاءآباد قزوین با استفاده از صفات فنو- مورفوپومولوژیکینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
92دریافت فایل PDF مقالهمنبع گرده بر میزان میزان قند های محلول و اسید های چرب طی مراحل قبل و بعد از شکستن خواب بذور بادامنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
93دریافت فایل PDF مقالهتاثیر منبع گرده بادام بر میزان پروتیین و اسید های آمینه در مراحل قبل و بعد از جوانه زنی بذر حاصل ازتلاقی بادام رقم 200آ با ارقام تونو شاهرود 12 و آ 230نهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان روغن و اسیدهای چرب قبل و پس از برداشت در 7 رقم و ژنوتیپ بادامنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
95دریافت فایل PDF مقالهتعیین خودناسازگاری و خودسازگاری ژنوتیپ بادام با استفاده از روش PCRنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
96دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمان گل دهی و شاخص های فنولوژیکی ژنوتیپ های بادامنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
97دریافت فایل PDF مقالهمطالعه برخی خصوصیات فیزیولوژیک و میزان اسانس در برخی اکوتیپ های گیاه دارویی افسنطین Artemisia absinthium L تحت تنش شورینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی دانهال های ارقام تجاری بادام Prunus amygdalus L تحت تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول PEGنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیک 5 رقم بادام تحت تنش خشکی در شرایط درون شیشهنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی خصوصیات مورفولوژیک 5 رقم بادام تحت تنش خشکی در شرایط درون شیشهنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
101دریافت فایل PDF مقالهنگرشی بر دستاورد های تحقیقات سه دهه اصلاح بادام با تاکید بر سرما زدگی دیرس بهاره در ایرننهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
102دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر ویژگی های رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام پیونده شده روی پایه بادام بذریسومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)1396
103دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به شوری پایه (GF(677سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)1396
104دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به شوری تعدادی از ژنوتیپ های انتخابی پستهاولین همایش ملی شورورزی1396
105دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیراسید سالیسیلیک و شوری در برخی خصوصیات فیزیولوژیکی پایه تتراششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1397
106دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش خشکی بر ویژگیهای رشدی ارقام و ژنوتیپهای مختلف بادام در محیط درون شیشهیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
107دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان توارث پذیری میزان روغن دورگ های انتخابی بادامیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
108دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی و توارث پذیری ویژگیهای فنولوژیکی برخی از ژنوتیپهای بادام در شرایط آب و هوایی کرجیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
109دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت عناصر غذایی برگ و ریشه در برخی ترکیبهای پیوندی بادام در مقایسه با پایه های غیر پیوندی تحت تنش شورییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
110دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری بر برخی از صفات رشدی بادام رقم شاهرود 12 پیوند شده روی 4 پایه بادامیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
111دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد ارقام و ژنوتیپ های دیرگل جدید بادام به منظور گزینش ارقام برتر تجارتییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
112دریافت فایل PDF مقالهروند برنامه تحقیقات بادام در ایران و دستاورد های آنیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
113دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان اسیدهای چرب نتاج حاصل از تلاقی والد مادری شکوفه با والدین پدری انتخابی بادامسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1398
114دریافت فایل PDF مقالهIdentification of S alleles in Iranian sour cherry genotypes using consensus primersسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران1397
115دریافت فایل PDF مقالهبررسی بتن خود متراکم S.C.C در سازه های بتنیششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1398
116دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی قاب های با مهاربندی همگرایی ضربدری و واگرایی هشتی (مطالعه موردی؛ قابهای پنج و ده طبقه)سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر1398
117دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر هندسه لبه های جوش بر تنش های پسماند در جوشکاری تعمیری لوله های فولاد کربنیپنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا1399
118دریافت فایل PDF مقالهOptimization tissue culture of almond ۲-۲۲ genotypeچهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک1399

Ali Imani Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و انتخاب اولیه نتاج خودسازگار در تلاقی های کنترل شده بادام با استفاده از آغازگر اختصاصی SFF-SFRدوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1392
2دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت سوئیچ پلارایزر موجبری با قابلیت ایجاد پلاریزاسیون خطی و دایرویفصلنامه صنایع الکترونیک1395
3دریافت فایل PDF مقالهتعیین دوره گرده افشانی موثر در بادام (Prunus dulcis Mill.) دیرگل رقم شاهرود ١٢ در شرایط آب و هوایی کرجفصلنامه علوم باغبانی ایران1388
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازگاری و تاثیر گرده افشانی تکمیلی رقم سوپرنووآ با گرده ارقام مختلف بادامفصلنامه علوم باغبانی ایران1388
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات کمی و کیفی بعضی از ارقام و ژنوتیپ های بادامفصلنامه علوم باغبانی ایران1389
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازگاری گرده افشانی برخی ارقام گیلاس با رقم زرد دانشکدهفصلنامه علوم باغبانی ایران1389
7دریافت فایل PDF مقالهشناسایی آلل های خود ناسازگاری در ارقام و ژنوتیپ های بادام ایرانی به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)فصلنامه علوم باغبانی ایران1390
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع فنوتیپی برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکیفصلنامه علوم باغبانی ایران1391
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت خود و دگر سازگاری در تعدادی از ژنوتیپ های اصلاح شده بادامفصلنامه علوم باغبانی ایران1391
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت خود و دگرسازگاری در چند رقم تجارتی هلو در شرایط اقلیمی کرجفصلنامه علوم باغبانی ایران1392
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روابط ژنتیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام (Prunus dulcis L. ) با استفاده از نشانگر SSRفصلنامه علوم باغبانی ایران1393
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در چهار ژنوتیپ بادام پیوند شده روی پایه GF677 تحت تنش شوریفصلنامه علوم باغبانی ایران1394
13دریافت فایل PDF مقالهتأثیر برخی تیمارهای شیمیایی و هورمونی بر شکستن خواب بذر گونه های بادام و هلو ( Prunus spp.)فصلنامه علوم باغبانی ایران1394
14دریافت فایل PDF مقالهسیاستگذاری خدمت سربازی و فرایند ملتسازی در ایرانفصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست1395
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی از ژنوتیپ های بادام در شرایط اقلیمی کرجفصلنامه به زراعی کشاورزی1392
16دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در رقم های بادام ‘شاهرود 12 ،’ ‘تونو’ و ژنوتیپ ’ 16 - 1 ‘ پیوندشده روی پایه GF677فصلنامه به زراعی کشاورزی1394
17دریافت فایل PDF مقالهMorphological Changes in Response to Drought Stress in Cultivated and Wild Almond Speciesمجله بین المللی علوم و فنون باغبانی1393
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تقاضای القایی روان پزشکان در استان آذربایجان شرقی: رویکرد مدلسازی خطی سلسله مراتبی HLMفصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی1397
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دوره گرده افشانی موثر در برخی رقم ها ونژادگان های باداممجله علوم و فنون باغبانی ایران1395
20دریافت فایل PDF مقالهتحمل به تنش کم آبیاری نژادگان های بادام روی پایه GN15 بر اساس برخی ویژگی های فیزیولوژیک و دمای برگمجله علوم و فنون باغبانی ایران1396
21دریافت فایل PDF مقالهعوامل تعیین کننده مدت زمان ویزیت بیمار توسط متخصصین زنان در استان آذربایجان شرقی: رویکرد مدلسازی خطی سلسله مراتبی ( HLM )فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد1397
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطح سلامت روان و ارتباط آن با برخی متغیرهای زمینه ای پرستاران شاغل بیمارستان های آموزشی شهر زنجان 1395مجله علوم پزشکی زانکو1397
23دریافت فایل PDF مقالهتغییرات صفات شاخص های رشدی بادام رقم شاهرود 12 روی برخی از پایه های رویشی تحت تنش شوریفصلنامه به زراعی کشاورزی1398
24دریافت فایل PDF مقالهسازگاری گرده افشانی برخی ارقام و ژنوتیپ های انتخابی بادام با رقم تجاری و دیرگل A200مجله به زراعی نهال و بذر1396
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی واکنش های بیوشیمیایی رقم های بادام ’شاهرود 12‘، ’تونو‘ و ژنوتیپ ’16-1‘ پیوند شده روی پایه GF677 تحت تنش شوریفصلنامه به زراعی کشاورزی1397
26دریافت فایل PDF مقالهSurvey of Frequency of blaper Gene in P. aeruginosa by Kirby Bauer& PCR Methodفصلنامه بین المللی تحقیقات پزشکی1393
27دریافت فایل PDF مقالهTheoretical Analysis of Polarization Rotation angle in Dual Reflector Antennaدوفصلنامه مهندسی مخابرات1394
28دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری بر ویژگی های رشدی تعدادی از ژنوتیپ های انتخابی باداممجله پژوهش های تولید گیاهی1398
29دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی عناصر پرمصرف، کم مصرف و مواد آلی بر عملکرد و خصوصیات میوه سیب رقم های ‘فوجی’ و ‘دلبار استیوال’مجله پژوهش های تولید گیاهی1397
30دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی، تغییرات کلروفیل فلورسانس و غلظت عناصر غذایی در 14 رقم پستهمجله پژوهش های تولید گیاهی1395
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بی کربنات آب آبیاری بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک شش پایه رویشی سیبدوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1398
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر منبع گرده بر میزان و نوسانات قند های محلول، پروتئین، اسد های آمینه و اسید های چرب در مراحل قبل و بعد از جوانه زنی بذور هیبرید حاصل ازتلاقی رقم آ 200 با ارقام تونو ، شاهرود 12 و آ230فصلنامه زیست شناسی کاربردی1395
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازگاری گرده برخی از رقم ها و ژنوتیپ های امیدبخش انتخابی بادامفصلنامه علوم باغبانی ایران1395
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر همودیالیز با مایع دیالیز سرد بر کاهش میزان خارش اورمیک در بیماران همودیالیزیفصلنامه دانش و تندرستی1396
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه برخی صفات مورفولوژیک و وضعیت عناصر غذایی برگ و ریشه در برخی ترکیب های پیوندی بادام در مقایسه با پایه های غیر پیوندی تحت تنش شوریفصلنامه علوم باغبانی ایران1398
36دریافت فایل PDF مقالهسرطان های خفته تهدید در تقویم سیاستی سیاستگذاران در ایرانفصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست1398
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نوع پایه بر نشانگرهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی تحمل به تنش شوری در بادام رقم شاهرود-12مجله پژوهش های تولید گیاهی1398
38دریافت فایل PDF مقالهوجوه دموکراتیک نظام سیاسی مطلوب در نظریه سیاسی ایمانوئل کانت و یورگن هابرماسفصلنامه تخصصی علوم سیاسی1397
39دریافت فایل PDF مقالهتبیین تحولات اسلام انقلابی در ایران با بهره گیری از موعودگرایی مهدویفصلنامه مطالعات دولت پژوهی در جمهوری اسلامی ایران1399
40دریافت فایل PDF مقالهآینده نگری راهبردی سیاستگذاری توسعه دفاع آفندی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ربع اول قرن بیست و یکمفصلنامه آینده پژوهی دفاعی1395
41دریافت فایل PDF مقالهسیاست گذاری دفاعی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با بهره-گیری از اندیشه نظامی مقام معظم رهبریفصلنامه علوم و فنون نظامی1393
42دریافت فایل PDF مقالهبرآورد وراثت پذیری صفات مورفولوژیک در تلاقی های بادامدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی شاخص های فیزیولوژیکی مرتبط با سرمازدگی در ارقام بادام با زمان گلدهی متفاوتدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت رشدی و میزان مقاومت به سرمای بهاره در برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام پیوند شده روی پایه GF۶۷۷مجله پژوهش های تولید گیاهی1393
45دریافت فایل PDF مقالهشناسایی آللهای خودناسازگاری برخی از ژنوتیپهای بادام استان یزد با استفاده از روش ‏PCRفصلنامه علوم باغبانی ایران1399
46دریافت فایل PDF مقالهThe Effect of Cool Temperature Dialysate on Sleep Quality in Hemodialysis Patientsمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان1396
47دریافت فایل PDF مقالهAssessment of the Effect of ۲۰% Oral Sucrose on Pain Relief from Hepatitis B Vaccine Injection in Full Term Infantsمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان1391
48دریافت فایل PDF مقالهDiversity and Broad Sense Heritability of Phenotypic Characteristic in Almond Cultivars and Genotypesمجله بین المللی علوم و فنون باغبانی1400
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات پایه و محلول‌پاشی با مخلوط کلرید کلسیم، نیترات کلسیم و بور بر برخی صفات کمی و کیفی سیب رقم’ استارکینگ‘مجله علوم باغبانی1398
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات غلظت بی‌کربنات کلسیم بر واکنش فیزیولوژیکی و صفات رشدی ارقام بادام پیوند شده بر روی پایه رویشی GN15مجله علوم باغبانی1399
51دریافت فایل PDF مقالهSurvey of the Impact of Myocardial Infarction on Patients’ Quality of Life: A Single-Centre Cross-Sectional Studyفصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد1399
create: 2 June 2019 - view 1640

Ali Imani annual papers published chart

Contact informations


Share

Top Keywords in Ali Imani papers

Support