آقای دکتر Abdossaleh Zar

Dr. Abdossaleh Zar

دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185183)

17
54
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers