آقای Fateme Ramezani

Fateme Ramezani

دکتر فاطمه رمضانی پژوهشگر آمرسفورت، هلند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185192)

66
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers