آقای دکتر Saeed Karimi

Dr. Saeed Karimi

دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185211)

106
84
3
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers