آقای Nozar Ghahraman

Nozar Ghahraman

دانشیار دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185217)

40
11
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers