ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

آقای Parviz Iran Nejad

Parviz Iran Nejad

دانشیار، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185219)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار، دانشگاه تهران
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Parviz Iran Nejad در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار، دانشگاه تهران

سمتهای علمی و اجرایی Parviz Iran Nejad در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

Parviz Iran Nejad Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهکاربرد زنجیره مارکف در بررسی احتمالات خشک و ترسالی و مقایسه آن با توزیع نرمال(مطالعه موردی ایستگاه قزوین)دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک1384
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات بلند مدت بارش کل و روزهای بارانی درغرب و شمال غرب ایراندوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک1384
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی استعداد خشکسالی با استفاده از زنجیره مارکف در چند نمونه اقلیمی ایراندوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک1384
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کوهستانها و کاربری اراضی اقلیم منطقه ایران با استفاده از مدل اقلیمی منطقه ای : 1- بررسی اجمالی ساختار داخلی مدل RegCMچهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا1383
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کوهستانها و اراضی اقلیم منطقه ایران با استفاده از مدل اقلیمی منطقه ای: 2- بررسی تاثیر طرحواره زیر شبکه ای BATS در مدل منطقه ای RegCMچهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا1383
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی جزییات فیزیکی طرحواره های سطح مدل میان مقیاس منطقه ای MM5ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا1385
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی جزئیات فیزیکی طرحواره های پارامتره سازی تابش در مدل MM5ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا1385
8دریافت فایل PDF مقالهتخمین ضرایب توابع همانندی مونین – ابوکوف برای لایه سطحی جو در منطقه کویر مرکزی ایران و مقایسه آن با نتایج آزمایش کانزانسیازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها1387
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی چشمه های گسیل اجزاء مختلف هواویز در منطقه ایران با استفاده از AeroComسیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران1387
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش رطوبت درتعیین تراز تابشیسیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران1387
11دریافت فایل PDF مقالهاثر بلاکینگ در چرخندزایی دریای مدیترانهسیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران1387
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی دینامیکی جبهه زایی سطحی همراه با یک سامانه چرخندیسیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران1387
13دریافت فایل PDF مقالهواسنجی و بررسی رژیم سالانه ضرایب رابطه انگستروم- پرسکات (a وb) در مقیاسهای زمانی مختلف ، مطالعه موردی ایستگاه تهران شمال(اقدسیهچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
14دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارآیی مدل های یک متغیره و روابط چند متغیره خطی در برآورد تابش دریافتی برسطح افقی درسطح زمین با استفاده از متغیرهای هواشناسی، مطالعه موردی ایستگاه تهران شمال(اقدسیه)چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
15دریافت فایل PDF مقالهتأثیر بلاکینگ بر ویژگی های چرخندهای مدیترانه ایچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
16دریافت فایل PDF مقالهاثر پرفشارهای جنب حاره و سیبری بر خشکسالی های غرب ایرانچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دبی شبیه سازی رودخانه کارون توسط مدل پیش بینی عددی وضع هوا WRF با روش های مختلف پارامتره سازی روانابچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
18دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارآیی مدل های یک متغیره و روابط چند متغیره خطی در برآورد تابش دریافتی برسطح افقی درسطح زمین با استفاده از متغیرهای هواشناسی، مطالعه موردی ایستگاه تهران شمال(اقدسیه)چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل شبیه سازی (COUP) جهت برآورد دما و رطوبت خاک در اقلیم کرجاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
20دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی غلظت ذرات PM10 توسط مدل عددی wrf/chem در منطقه ایراناولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا1391
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی انتقال ماسه بادی در منطقه سمنان بر اساس شرایط هواشناختینخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن1391
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر مانسون هند بر اقلیم تابستانی ایران با استفاده از شاخصهای مانسون هندنخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن1391
23دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی رهیافت های انرژی پایه و برداشت حجمی آهنگ گسیل سطحی غبارنخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن1391
24دریافت فایل PDF مقالهبرآورد رطوبت خاک با استفاده از دادههای هواشناسی زودیافت در دو ایستگاه هواشناسی کشاورزی در ایراندومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
25دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آماری تأثیر مانسون هند بر اقلیم تابستانی ایراندومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
26دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی گسیل غبار در ایران بااستفاده از طرحواره های گسیل MBA و شائودومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
27دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر کوه و پوشش گیاهی سطح بر نسیم دریا در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از مدل WRFدومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پارامتره سازی مختلف رواناب بر شبیه سازی دبی رودخانه در طرحواره سطح NOAH جفت شده در مدل WRFدومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد سه طرحواره فرسایش بادی تحت مدل WRF-Chem در منطقه خاورمیانهدومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
30دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی بارندگی های حدی به کمک مدل پالس تصادفی بارتلت - لوئیز (مطالعه موردی تهران و رشت)همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
31دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی فصلی احتمالاتی بارش پاییزه سالهای آبی 95-96و95-94 درگستره ایران :ارزش افزوده همادی مدلهای آمریکای شمالی در تخصیص بهنگام منابع آباولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم1395
32دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی غلظت ذرات PM10 توسط مدل عددی WRF/Chem در منطقه ایرانششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا1396
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی داده های مختلف باد سطح دریا بر روی حوضه خلیج فارسچهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس1396
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فازهای مختلف دورپیوندENSO بر بارشهای نیمه غربی ایران در در نیم قرن اخیردومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران1397
35دریافت فایل PDF مقالهبهبود شبیه‌سازی گسیل غبار با استفاده از خوراند داده‌های جدید سطح در طرح واره‌های فرسایش باد تحت مدل WRF-Chemسومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار1392
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرپذیری فصلی اُزن و NO2 وردسپهری منطقه خلیج فارس طی سال‌های 2010-2005اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک1392
37دریافت فایل PDF مقالهSynoptical Analysis of Instability Index and Determination Precipitable Water Which Effect on Torrential Rain in Kermanshahاولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم1384
38دریافت فایل PDF مقالهA Study of the Effects of Zagros Mountain Ranges on Mesoscale Westerly Currents Using RegCMاولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم1384
39دریافت فایل PDF مقالهThe Choice of Convection Schemes for Simulating Precipitation and Near Surface Air Temperature over Iranاولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم1384

Parviz Iran Nejad Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهواسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل COUP برای شبیه سازی دمای خاک در ایستگاه سینوپتیک همدانفصلنامه آب و خاک1392
2دریافت فایل PDF مقالهاعتبارسنجی بازیابی های رطوبت خاک ماهواره مایکروویو اسموسفصلنامه آب و خاک1396
3دریافت فایل PDF مقالهمهارت سنجی ساختار بیزی مدل مارکف پنهان در برآورد بی درنگ مراحل فنولوژی گیاه ذرتدو فصلنامه هواشناسی کشاورزی1396
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برونداد دمای فصلی مدل های پیش بینی همادی آمریکای شمالی در حوضه های آبریز درجه دو ایراندو فصلنامه هواشناسی کشاورزی1397
5دریافت فایل PDF مقالهکاربرد طرح واره برهمکنش جو- سطح خشکی (ALSIS) در شبیه سازی جریان رودخانه با تاکید بر ناهمگنی مکانی سطح خشکی در مقیاس زیر یاخته ای (مطالعه موردی: حوضه کرخه)دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی1397
6دریافت فایل PDF مقالهبرآورد هفتگی کارایی مصرف تابش ذرت در شرایط پتانسیل تولید زراعیدو فصلنامه هواشناسی کشاورزی1398
7دریافت فایل PDF مقالهواسنجی شاخص شدت خشکسالی پالمر تحت شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک مناطق غرب و جنوب غرب ایرانپژوهش های حفاظت آب و خاک1394
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل برف واسنجی شده طرحواره سطح NOAH-MP جفت شده در مدل WRF با تصاویر سنجنده مودیس در نواحی با ویژگی های متفاوت سطحدو فصلنامه هواشناسی کشاورزی1398
create: 2June2019 - view 296

Parviz Iran Nejad annual papers published chart

Contact informations


Share

Support